Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Stinne Lundgård Lande
    Foto: Stinne Lundgård Lande
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Gul Okseøje overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stænglen er 15-60 cm. høj, fågrenet, opret, blågrøn og glat.

Bladene uregelmæssigt lappede, øvre blade er delvis stængelomfattende. Kurve 3,5-7 cm, gule med gulgrønne kurvblade. Randkronerne er lysegule, skivekronerne mere mørkegule. Frugt 2,5-3 mm., strågul og med ribber.

Gul Okseøje
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Elsa Voldbjerg Sørensen

Variation

: Ingen af betydning.

Forveksling

: Den kan overfladisk forveksles med bl.a. Farve-Gåseurt, men denne har opdelte blade med fine, smalle bladafsnit og lugter aromatisk ved knusning.

Udbredelse

: Den er almindelig landet over på egnede lokaliteter. Forekomsterne er dog ofte sporadiske og ustabile. Den dukker hele tiden op nye steder, formentlig fordi dens frø i frøbanken aktiveres.
Gul Okseøje - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Gul Okseøje baseret på Naturbasens observationer:
Gul Okseøje - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gul Okseøje - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig urt.

Levested

: Typisk voksested er kalkfattige, men ret næringsrige marker og brakmarker. Desuden urolig bund, ruderater og vejkanter. Den kan optræde som et dominerende markukrudt, dog mindre nu end før p.g.a. sprøjtning. Af samme grund ses den ofte på økologisk dyrkede marker på let jord.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: