Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
  Foto: Morten Kofoed-Hansen
 • Fotograf: Henry Nielsen
  Foto: Henry Nielsen
 • Fotograf: Henry Nielsen
  Foto: Henry Nielsen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Bestand med noget reducerede randkroner. Læg mærke til, at kurvbladene er ret regelmæssige og sidder i veldefinerede kredse.

Atlas

: Stinkende Gåseurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stinkende Gåseurt bliver indtil 50 cm høj, men er ofte lavere. Den er kraftigt grenet, især foroven og gør et lysegrønt indtryk. Planten er dunhåret, bladene har trådformede flige og er 1-2(-3) x ret uregelmæssigt fjersnitdelte.

Kurvene er 1-2 cm. brede. Randkronerne er sterile og med en vis tendens til at være reducerede. Kurvbunden er kegleformet (som hos Vellugtende Kamille), har børsteformede avner. Kurvebladene sidder i flere ret regelmæssige rækker, er ret butte og med mørk hindekant.

Frugten er uden fnok. Hele planten har en kraftig krydret-ram lugt.

Jizz: Noget i retning af Lugtløs Kamille før man har lugtet til den. Men udpræget lysegrøn.

Stinkende Gåseurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henry Nielsen

Variation

: Planter der har fået en mindre ikke-dødelig slat herbicid kan godt se afvigende ud - som tilfældet er for mange markukrudtsplanter.

Bestande med mere eller mindre reducerede/rudimentære randkroner er almindelige.

Forveksling

: Ager-Gåseurt er lugtløs til kun svagt aromatisk og med mørkegrønne bladafsnit. Kurve større: 2-4 cm. Kurvbundens avner er lancetformede, ikke børsteformede.

Lugtløs Kamille har meget længere, trådformede bladflige, der er langt mere mørkegrønne. Lugten er kun ret svagt ram. Kurvbunden er uden avner og flad.

Vellugtende Kamille har også kegleformet kurvbund, men denne er uden avner. Lugten er den velkendte krydret-aromatiske kamillelugt.

Udbredelse

: Stinkende Gåseurt er sjælden i Danmark bortset fra Lolland-Falster. Den forekommer hist og her til temmeligt almindeligt i alt fald på Falster og det østlige Lolland.
Stinkende Gåseurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten blomstrer juni-september.

Tidsmæssig fordeling

af Stinkende Gåseurt baseret på Naturbasens observationer:
Stinkende Gåseurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stinkende Gåseurt - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig urt med insektbestøvning. Frøene spredes ved vindslyngspredning, med markredskaber o.l., og kan sandsynligvis indgå i frøpuljer og bevare spiringsevnen i mange år.

Det videnskabelige slægtsnavn "Anthemis" er afledt af græsk "anthos"="blomst". Det danske slægtsnavn "Gåseurt" har været brugt om en række forskellige ukrudstplanter med hvide randkroner fra Kurvblomstfamilien - og er utvivlsomt ment nedsættende.

"cotula" er afledet fra et gammelt italiensk navn for en plante af slægten. Det danske "Stinkende" er selvforklarende.

Levested

: Fugtig, næringsrig, leret bund på agerjord, ruderater, vejkanter etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: