Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Gerner Jensen
    Foto: Gerner Jensen
  • Fotograf: Willy Poulsen
    Foto: Willy Poulsen
  • Fotograf: Willy Poulsen
    Foto: Willy Poulsen

 Figur

Atlas

: Filtet Hestehov overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stænglen er 10-30 cm, rosetbladet evt. højere. Stænglen bærer 2-12 gulgrønne, 5-10 cm. lange skælagtige, glinsende blade.

Rosetbladene er hvid- eller lyst gråfiltede, især på undersiden. De er spydformede med 2-3 lapper på de nedre flige. Filten på oversiden forsvinder delvis i løbet af vækstsæsonen.

Planten er tvebo. Hunplanterne har 10-14 kurve med bleggrønne, glatte kurvblade og gule/lysegule rørformede blomster. Hanplanterne har 40-70 tragtformede blomster i kurvene.

Filtet Hestehov
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørn Ivar Qvonje

Variation

: Der forekommer mest hunplanter i Danmark, hanplanter er sjældne.

En stor del af planterne på voksestederne er rent vegetative og uden blomsterstand.

Forveksling

: Filtet Hestehov kendes let på de filtede bladundersider og spydformede blade i forbindelse med voksestedet.

Udbredelse

: Den er formentlig hjemmehørende. Nogle har fremsat den teori, at den kan være indslæbt med ballast i middelalderen via skibe, der sejlede på europæiske floder.

Planten er sjælden og findes spredt langs det sydlige Øresund, østvendte Sjællandske kyster, samt på Møn, Falster, Langeland og Bornholm. Den er muligvis under udbredelse, og vokser således i den aller sydligste del af den menneskeskabte Køge Bugt Strandpark.

Filtet Hestehov - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Filtet Hestehov blomstrer april-maj. Men de filtede, spydformede blade kan let erkendes et godt stykke hen på sommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Filtet Hestehov baseret på Naturbasens observationer:
Filtet Hestehov - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Filtet Hestehov - månedlig fordeling

Biologi

: Som vore øvrige arter i slægten en tvebo, flerårig urt med særskilte han- og hunplanter. Den blomstrer april-maj. Planten spreder sig vegetativt med den krybende jordstængel, og findes ofte i mængde de steder, hvor den er. Desuden spredes den med løsrevne dele af jordstænglen.

Da planten er tvebo, og der næsten kun forekommer hunplanter i Danmark, er formeringen rent vegetativ. Frøformering i Danmark er næppe kendt.

Nogle mener, den er indslæbt til Danmark med ballast på skibe, der har sejlet fra Centraleuropa ad floder i middelalderen.

Det latinske slægtsnavn Petasites er afledt af græsk petasos="bredskygget hat". Det danske slægtsnavn Hestehov sigter til bladenes form.

Levested

: Sandstrande og sandede strandoverdrev ved østvendte kyster på Sjælland samt på Falster, Møn og Bornholm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: