Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Claus Danielsen
    Foto: Claus Danielsen
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Lisa  Ammitzbøll
    Foto: Lisa Ammitzbøll

Atlas

: Horse-Tidsel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Horse-Tidsel bliver normalt indtil 1,5 meter høj og er ofte grenet foroven. Stænglen er stift opret, grågrøn og spindelvævhåret. Den har kraftig tornede, nedløbende bladvinger. Bladene er lancetformede og fjersnitdelte med mere eller mindre fliget endeafsnit; de bærer kraftige, gule torne i forlængelse af bladnerverne og er noget nedløbende på stænglen; de er hvidfiltede på undersiden, grågrønne og stivhårede på oversiden.

Kurvene er 3-4 cm brede og sidder enligt for enden af grenene. Kurvbladene er smalt lancetformede, grå og spindelvævhårede og med en lang udstående, stiv torn i spidsen. Kurvene er lyst lilla, sjældnere hvidlige.

Frugten er 3-5 mm lang og med 2-3 cm lang, fjerformet fnok.

Horse-Tidsel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ingrid Jelbech

Variation

: Horse-Tidsel er meget variabel i højde og grad af behåring. Især unge bladrosetter kan være meget tæt hårede.

Forveksling

: Ager-Tidsel har meget mindre, helt eller næsten utornede kurve og ikke-tornet stængel og kurvstilk.

Den sværeste forvekslingsmulighed er nok med Tornet Tidsel: den har blade, som er grønne på undersiden (hvidfiltede hos Horse-Tidsel). Kurvbladene er tydeligt bredere lancetformede end hos Horse-Tidsel. Bladene er lancetformede med grove takke (fjersnit-delte hos Horse-Tidsel). Hele planten er endnu tættere og kraftigere tornet end Horse-Tidsel. Fnokken er hårformet (fjerformet hos Horse-Tidsel).

Nikkende Tidsel har tydelig større og nikkende kurve og kurvstilke, som ikke er vinget-tornede. Desuden har den hårformet fnok.

Kruset Tidsel har i reglen meget mindre kurve uden langtornede kurvblade, men som Horse-Tidsel vinget-tornet stængel, lancetformede, grovtakkede (ikke fjerfligede) blade og meget mindre og blødere torne; den har hårformet fnok.

Kær-Tidsel har meget mindre og talrigere kurve, der sidder samlet i ret tætte klynger; kurvbladene bærer korte børster, men er ikke egentlig tornede; den har også fjerformet fnok.

Udbredelse

: Meget almindelig, især på Øerne og i Østjylland.
Horse-Tidsel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Horse-Tidsel blomstrer juli-september. De stærkt tornede, afblomstrede planter er iøjnefaldende vækstsæsonen ud.

Tidsmæssig fordeling

af Horse-Tidsel baseret på Naturbasens observationer:
Horse-Tidsel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Horse-Tidsel - månedlig fordeling

Biologi

: Horse-Tidsel er en 2-årig urt, hvis blomster bestøves af insekter, især bier, og hvis frø spredes af vinden, idet de er forsynet med fnok som svæveanordning. Første år udvikles en bladroset med en kraftig pælerod; andet år udvikles den blomsterbærende stængel.

Levested

: Lysåben, tør til middelfugtig kvælstofrig bund på rydninger, langs veje, på brakmarker, græsmarker, ruderater etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Redaktion Gyldendal 2006,ISBN 87-02-03032-2.

De senest indberettede arter i Naturbasen: