Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Inge Linden
    Foto: Inge Linden
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Atlas

: Kæmpe-Turt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: I ældre floraer kaldes den undertiden Kæmpe-Salat.

En kraftig, flerårig og ofte bestanddannende 1-1,5 meter høj, blåblomstret kurvplante fra salat-gruppen og derfor med hvid mælkesaft.

Stænglen er noget grenet i øverste halvdel og med rødbrune kirtelhår foroven, glat forneden.

Bladene er hårede, med 1-3 (oftest 2) par butte flige, stængelomfattende ører og et stort hjerteformet endeafsnit.

Kurvene er blålilla, 2,5-4 cm brede og sidder i en endestillet kvastformet stand.

Kæmpe-Turt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: storm winther hansen

Forveksling

: I blomst kan Kæmpe-Turt næppe forveksles med andre danske planter.

Strand-Salat www.fugleognatur.dk/gallery... har helt andre voksesteder og smallere blade, der er tandede og ikke fligede.

Vegetativt kan den i reglen kendes på størrelsen, bladformen og den hvide mælkesaft.

Fjeld-Turt (Cicerbita alpina), som er indtil 2 meter høj, ligner, men har næsten ugrenet stængel med tæt, sammentrængt blomsterstand. Den har grundblade med 3-kantet endeafsnit. Den forekommer sandsynligvis ikke i Danmark, men kan dog tænkes at være indplantet nogle steder.

Alpe-Turt (Cicerbita plumieri), der også kan tænkes at forekomme indplantet, har ligeledes grundblade med 3-kantet endeafsnit, men har ingen kirtelhår på kurveskaft og kurvesvøb.

Den har en meget overfladisk lighed med Cikorie, som også er en blåblomstret kurvplante fra salatgruppen, men Cikorie en en langt mindre og spinklere plante, hvis blade ikke har det hjerteformede endeafsnit.

Udbredelse

: Den stammer fra Ural og Kaukasus, dyrkes i haver og forvildes ikke sjældent derfra, vel især ved udsmidning af haveaffald.

Den findes hist og her i Storkøbenhavn og er ellers temmelig sjælden, men under spredning.

Mange af forekomsterne virker stabile og naturaliserede.

Kæmpe-Turt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Kæmpe-Turt baseret på Naturbasens observationer:
Kæmpe-Turt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kæmpe-Turt - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med krybende jordstængel og bestøvning ved pollensamlende insekter. Den vegetative spredning ved den krybende jordstængel er effektiv, og planten er bestanddannende.- Det er usikkert om den kan frøformere sig i Danmark.

Levested

: Ekstensivt drevne parker, bynære skove og krat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: