Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Marie-Louise  Haagensen
    Foto: Marie-Louise Haagensen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Atlas

: Høj Tidselkugle overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En 50-200 cm høj kurvplante. Planten har en opret, grov, noget filthåret stængel, der er ugrenet - på kraftige planter dog med få, opadbøjede sidegrene, bladene er parfligede og grofttandede og har hvidfiltet underside. Hele planten er noget tornet.

Planten blomstrer i juni-august med mange hvide til gråblå blomster i en 6-8 cm bred, kugleformet blomsterstand i toppen af stænglen og eventuelle sidegrene De enkelte blomster sidder i en énblomstret kurv, hvor de midterste kurvsvøbblade har tydeligt udadbøjede spidser (aquaflora.dk/foto-e/echi6exa ). Afstanden mellem blomsterstanden og de øverste stængelblade er normalt op til 20 cm.

Høj Tidselkugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Marie-Louise Haagensen

Forveksling

: Planten kan forveksles med Fligbladet Tidselkugle (Echinops sphaerocephalus), men denne har brunrøde kirtelhår på stængel og blade og alle kurvsvøbblade har opadrettede spidser. Den har desuden en væsentlig kortere afstand mellem blomsterstand og øverste stængelblad, og den har normalt en del sidegrene, de sidste to kendetegn kan dog ikke alene bruges til en sikker bestemmelse.

Øvrige arter, der kendes fra kultur i Danmark, (Echinops bannaticus og Echinops ritro) har blå blomster, nogle af disse kan også findes forvildede, men kan altså let adskilles på blomsterfarven.

Udbredelse

: Planten er ret sjælden i Danmark
Høj Tidselkugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten blomstrer i juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Høj Tidselkugle baseret på Naturbasens observationer:
Høj Tidselkugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Høj Tidselkugle - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning. Blomsterne er gode til at tiltrække bier, der kommer efter nektar.

Slægtsnavnet Echinops kommer fra græsk ekhinos (= pindsvin) och ops (= udseende) og henviser til blomsterhovedet, der ligner et sammenrullet pindsvin, artsnavnet exaltatus kommer fra latin ex (= ud af, fra) og altus (= høj) og betyder meget høj.

Levested

: Planten lever på kulturpåvirket bund på enge og skrænter og i skovbryn. Den stammer oprindelig fra området fra Balkanlandene til Italien, Bulgarien, Rumænien og Ukraine, den anvendes af og til som haveplante, og herfra har den spredt sig og er nu naturaliseret
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den virtuelle Floran (linnaeus.nrm.se/flora/welcome)

Wikipedia (Tysk: de.wikipedia.org...Kugeldisteln)

Den store nordiske Flora

De senest indberettede arter i Naturbasen: