Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Bent-Ole Ludvigsen
    Foto: Bent-Ole Ludvigsen
  • Fotograf: Lene Juhl Jørgensen
    Foto: Lene Juhl Jørgensen
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel

Atlas

: Pomerans-Høgeurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Pomerans-Høgeurt er apomiktisk, dvs. sætter frø uden befrugtning, og er opdelt i en række småarter, der reelt er en slags kloner. Beskrivelsen gælder "samlearten". Men kun en af småarterne er udbredt i Danmark.

Den har grundstillet bladroset og udløbere. Grundbladene er elliptiske og langhårede, og grønne-lysegrønne på undersiden.

Kurvene er smukt orange med en rødbrun tone, de midterste kurveblomster er undertiden lidt lysere end de ydre.

Pomerans-Høgeurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bent-Ole Ludvigsen

Forveksling

: I blomst kan den næppe forveksles med andre danske planter. Vegetativt skal man have f.eks. Eng-Høgeurt og Kvast-Høgeurt i tankerne.

Andre høgeurter er gulblomstrede.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig almindelig på egnede voksesteder i hele landet.

Den småart, der optræder i Danmark er indslæbt med frø i græsblandinger fra Mellemeuropa, og har siden kunnet sprede sig i forholdsvis moderat omfang.

I Nordamerika optræder den som invasiv i kornmarker m.v. og kaldes "devils paintbrush" ("djævelens malerkost")

I de sydnorske fjelde findes andre småarter af Pomerans-Høgeurt.

Pomerans-Høgeurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli

Tidsmæssig fordeling

af Pomerans-Høgeurt baseret på Naturbasens observationer:
Pomerans-Høgeurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pomerans-Høgeurt - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig kurvblomst, der sætter frø uden befrugtning. Den har også vegetativ formering ved uløbewre.

Levested

: Græsmarker, græsplæner, vejkanter, baneskråninger o.l.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Høgeurter, Jens Christian Schou,AAU-reports 41, Aarhus Universitets Forlag 2000, ISBN: 87-87600-57-9

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: