Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Eng-Gedeskæg overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Eng-Gedeskæg er en indtil meterhøj gulblomstret kurvplante med noget grenet stængel, store gule kurve og græsagtige blade.

Randkronerne er af længde med med kurvsvøbladene; men ellers ligner den Småkronet Gedeskæg. Dog har den gule støvknapper med brunviolet spids og i reglen noget længere tilspidsede blade end hos Småkronet Gedeskæg.

Eng-Gedeskæg
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Forveksling

: Den afgørende forvekslingsmulighed er med den anden underart Småkronet Gedeskæg:

Eng-Gedeskæg:

Kurvsvøbblade og randkroner omtrent lige lange. Kurvbladene har en tendens til at være hvidrandede. Støvknapper gule med violet spids.

Småkronet Gedeskæg:

Kurvsvøbblade tydeligt længere end randkronerne, ikke lysrandede, ofte rødlige. Støvknapper brune.

Eng-Gedeskægs blade er i reglen længere tilspidsede end Kortkortkronet Gedeskægs.

Havrerod www.fugleognatur.dk/gallery... ligner meget, bortset fra, at den har violette kurvblomster. Den kan næppe adskilles sikkert fra Eng- og Kortkornet Gedeskæg, når den ikke er i blomst. - Havrerod er sjælden, men kan enkelte steder træffes forvildet fra tidligere, evt. nuværende, dyrkning.

Udbredelse

: Den er almindelig bortset fra Vest- og Midtjylland, hvor den er sjældnere.

På Sjælland er den tydeligt mindre hyppig end Småkronet Gedeskæg.

Eng-Gedeskæg - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Eng-Gedeskæg baseret på Naturbasens observationer:
Eng-Gedeskæg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Eng-Gedeskæg - månedlig fordeling

Biologi

: Som hos Kortkronet Gedeskæg.

Etymologi: Se Kortkronet Gedeskæg.

Levested

: Skrænter, ruderater, vejkanter, vedvarende græsvegetation - samme steder som Kortkronet Gedeskæg.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter, Branner og Korch 1958 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: