Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Erik Appel Jensen
    Foto: Erik Appel Jensen
  • Fotograf: Erik Appel Jensen
    Foto: Erik Appel Jensen

Atlas

: Mark-Bynke overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Hele planten er helt eller så godt som glat, uhåret og helt uden aromatisk lugt. Stænglerne er indtil 80 cm. høje, ofte lavere; de har en karakteristisk delvis nedliggende/skråt opadstigende vækst og udgår flere i tal fra en bladroset. Rosetbladene er 2-3 gange fjersnitdelte, med linjeformede afsnit og er helt eller næsten glatte på begge sider. Stængelbladene har lange, trådformede afsnit og er i reglen kun enkelt fjersnitdelte, eller evt. med enligt eller fåstillede flige. Planten er ofte forvedet forneden.
Mark-Bynke
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Variation

: Plantens stængel og blade kan have en smule hår, men ikke i nævneværdigt omfang.

Forveksling

: Mark-Bynke kan forveksles med andre bynker, selv om den dog er ret karakteristisk med den delvis nedliggende vækst, ved at være så godt som glat og uhåret ved rosetbladene.

Se nøglen under Grå-Bynke.

Udbredelse

: Den er ret almindelig i det meste af Danmark, dog sjælden i Vestjylland.
Mark-Bynke - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Mark-Bynke blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Mark-Bynke baseret på Naturbasens observationer:
Mark-Bynke - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mark-Bynke - månedlig fordeling

Biologi

: Mark-Bynke har vindbestøvning, og frøene spredes af vinden. Den har en dybtgående pælerod, der sætter den i stand til at hente vand i dybere jordlag; dette i forbindelse med at den ofte gror på tørre lokaliteter.

Etymologi:

Slægtsnavnet Artemisia er efter den græske gudinde Artemis som også var gudende for jomfruelighed, sigtende til at arter fra slægten har været brugt til at fremkalde abort/fosterfordrivelse.

Det danske slægtsnavn Bynke er af usikker oprindelse, men kan have den oprindelige betydning "benpibe" sigtende til de grove stængler og stilke.

Artsnavnet campestris betyder "voksende på åben mark" (latin campus=slette, "åben mark").

Levested

: Soleksponeret, humusfattig og ofte kalkrig bund: overdrev, heder, klipper, vejkanter, jernbaneskråninger, klitter o.s.v. Den er især på Øerne særligt almindelig på strandoverdrev o.a. lignende kystnære lokaliteter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: