Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Martin Liebermann
  Foto: Martin Liebermann
 • Fotograf: Dan Hua Wang
  Foto: Dan Hua Wang
 • Fotograf: Dan Hua Wang
  Foto: Dan Hua Wang

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Læge-Alant findes i en stor bestand ved den lille lund ved Sevedø på Sydsjælland.

Atlas

: Læge-Alant overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Læge-Alant er en kraftig urt, som bliver indtil 2 meter høj. Stænglen er ugrenet forneden men i reglen noget grenet foroven - og dunhåret.

Alle blade er lancetformede, med tandet kant, ustilkede og stængelomfattende med hjerteformet grund. De nedre blade er ofte mere end 1/2 meter lange og aftager i størrelse opad stænglen. Bladene er gråfiltede på undersiden.

Blomsterkurvene er 5-10 cm brede, både de rørformede skivekroner og de tungeformede randkroner er gule. De ydre Kurvblade er hårede og oftest udadbøjede. Frugten er 3-5 mm lang og glat og med hårformet fnok.

Kurvbunden er uden avner.

Planten er uden aromatisk lugt.

Læge-Alant
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Forveksling

: Læge-Alant er en ret karakteristisk plante, men forveksles - især på afstand - især med Tusindstråle, som har en ret lignende fremtræden. Tusindstråle har bredt ægformede stængelblade, hvor i alt fald de nedre er tydeligt stilkede; de er ikke filtede, men grønne og korthårede på undersiden; kurvbunden har avner. Tusindstråle kan altid kendes fra Læge-Alant på en kraftig aromatisk lugt ved knusning/gnidning af plantedele, hvor Læge-Alant er nærmest lugtløs.

De øvrige danske arter i slægten Alant er mindre planter med tydeligt mindre kurve, og de ligner slet ikke Læge-Alant.

Udbredelse

: Planten er sjælden i Danmark, og ser ud til at være vigende i sin udbredelse. Den er hyppigst på Sjælland og i Østjylland.
Læge-Alant - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Læge-Alant blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Læge-Alant baseret på Naturbasens observationer:
Læge-Alant - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Læge-Alant - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med krybende jordstængel. Blomsterne bestøves af insekter, og frugterne spredes med dyr eller med vindslyngspredning. - Selvom frugten bærer fnok, så er den temmelig tung og spredes sandsynligvis kun over korte afstande med vinden. Frøspredning finder nok kun sted i begrænset omfang i Danmark.

Planten er nærmest at betragte som kulturlevn, men er i moderat grad bestanddannende, hvor de økologiske forhold er gunstige for den.

Levested

: Herregårdsparker, landsbyer, gamle gårdhaver og gårdtomter, ruiner, vejskråninger. Den dyrkes muligvis stadig i begrænset omfang og kan evt. spredes herfra til nabolaget.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: