Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Annebeth Hoffmann
    Foto: Annebeth Hoffmann
  • Fotograf: Philip Hahn-Petersen
    Foto: Philip Hahn-Petersen
  • Fotograf: Philip Hahn-Petersen
    Foto: Philip Hahn-Petersen

Atlas

: Bakke-Fnokurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Flerårig urt. Opret, kraftig 15-30 cm høj. Stængel massiv, ugrenet med få smalt lancetformede, stængelomfattende blade .Omvendt ægformede, helrandede eller groft tandede rodblade/grundblade, rosetagtigt tiltrykte mod jorden. Få kurve (sædvanligvis færre end 12 )samlet i halvskærmeformet stand. Livligt gule skivekroner - og tungeformede randkroner. Kurven 1,5 til 2,5 cm i diameter. Frugten stivhåret.Hele planten er beklædt med løs, hvid filt
Bakke-Fnokurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Taudal Poulsen

Variation

: Da planten vokser på forblæste kalkbakker, kan der på lune læsider være variation i højde og drøjde. Ellers meget homogen i fremtræden.

Forveksling

: På dens voksesteder er der ikke mange forvekslingsmuligheder. Andre kurvplanter, f.eks. Lav Skorzoner, der også er hvidfiltet, vokser i på heder med sur jord, hvor Fnokurten ikke findes. (Den anden art i slægten, Kær-Fnokurt vokser i sumpe og kan blive meterhøj og gulgrøn -forveksling med Bakke-Fnokurt er IKKE mulig)

Udbredelse

: Bakke-Fnokurten er meget sjælden og findes kun på kalkbakker i Nord- Jylland. Forekomster i Himmerland nær Gammel Skørping - omkring Nibe og Løgstør og i THY.

Hovedudbredelsen er Østeuropa og Sibirien, hvor den vokser på åben, græsklædt bund i overgangsområderne mellem skov og steppe.

Bakke-Fnokurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Bakke-Fnokurten blomstrer i slutningen af maj til hen mod slutningen juni - beg. af juli..

Tidsmæssig fordeling

af Bakke-Fnokurt baseret på Naturbasens observationer:
Bakke-Fnokurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bakke-Fnokurt - månedlig fordeling

Biologi

: Planten hører oprindeligt hjemme i fastlandenes indre , men i DK knyttet til egne, som har det mest oceaniske klima. Forklaring kan være, at den tidligere har været mere udbredt, men efter sidste istid hvor skovene bredte sig i landet, har den overlevet de steder, hvor skoven aldrig fandt indpas, nemlig forblæste kystskrænter.

Levested

: Voksesteder er kalkbakker i det Nordlige Jylland. Det gamle danske navn, Mark-Fnokurt er nu erstattet med det betydeligt mere passende navn Bakke-Fnokurt, ligesom det latinske Cineraria integrifolia er ændret til Tephroseris integrifolia ssp. integrifolia.I ældste tid henført under Senecio (Senecio campestris DC)Linné navngav den Senecio alpina. (Sidste år fandt jeg mange /nær 100 planter i klitlavning / klitterræn nær Hamborg/Hanstholm. Måske største forekomst i DK ! Umiddelbart bag den hvide klit. Særdeles usædvanligt voksested med særdeles usædvanlige følgearter.)
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Feltflora, Danske Flora 2. udgave, Rostrups Flora 19. udgave og Danmarks Vilde Planter (M Skytte Christiansen)Johan Lange.Håndbog i den danske Flora 1. udgave

De senest indberettede arter i Naturbasen: