Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Per Hauge
    Foto: Per Hauge
  • Fotograf: Elsebeth Hauge
    Foto: Elsebeth Hauge

Atlas

: Firkløft overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 25 cm. høj enårig kurvplante med nedliggende-opstigende forgrenet stænkel og krydret tagetes-agtig lugt.

Bladene er lancetformede, tandet-lappede og stængelomfattende.

Kurvene sidder i en ret fåblomtret åben klase, er langtilkede og ca.10 mm. brede med 4-fligede lysegule skivekroner og stærkt reducerede randkroner.

Kurvebladene er hindekantede, afrundede og sidder i 2 rækker og har ofte violet hindekant.

Firkløft
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Forveksling

: Når man en gang har set Firkløft, er den svær at forveksle med andre blomsterplanter.

Udbredelse

: Den er stadig sjælden, men under udbredelse. De fleste forekomster er langs Den Jyske Vestkyst, men den er også dukket op bl.a. på Vestamager (f.eks. i Fuglereservatet og omkring Birkedammmen) og i Køge Bugt Strandpark ved Store Vejleås udløb.

Firkløft stammer fra Sydafrika, og kunne ikke være kommet til landet uden menneskets hjælp. Den er formentlig undsluppet fra botaniske haver og gartnerier.

Firkløft - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Firkløft blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Firkløft baseret på Naturbasens observationer:
Firkløft - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Firkløft - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig urt med indsektbestøvning af blomsterne.

Etymologi: Det danske navn er efter de 4-firfligede gule skivekroner.

Levested

: Den vokser på kystnære, saltprægede lokaliteter, især strandenge og ofte på steder med lidt ruderalt præg.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

Per Hartvig, P. 2015. Atlas Flora Danica. Gyldendal København.ISBN 978-87-02-15299-9

De senest indberettede arter i Naturbasen: