Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Atlas

: Kugle-Museurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Kugle-Museurt er indtil 30 cm høj og ofte udpræget 1-3 gange gaffelgrenet. Kurvene er samlet i ret få, 10-15 mm brede hoveder, der typisk hver har 20-40 kurve, og sidder i stænglens forgreninger og for enden af grenene. Under kurvene sidder 1-3 lange støtteblade. Bladene er smalt lancetformede til næsten linjeformede: 1-3 mm brede og 2-4 cm lange, bredest ved basis, med bølget rand og spidse.

De enkelte kurve er fåblomstrede og ca. 5 mm lange. Blomsterne er gullige. Kurvbladene er hårede og med gullig spids, som er lige.

Hele planten er lyst gråfiltet.

Kugle-Museurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: anne birgitte beyer

Forveksling

: Med de iøjnefaldende kugleformede hoveder af små kurve, det filtede udseende og den oftest meget tydelige gaffelgrening er Kugle-Museurt en ret karakteristisk plante. Den eneste nogenlunde nærliggende forvekslingsmulighed er Gulgrå Museurt (Filago lutescens); den er i sin helhed gulgråt filtet, har mindre hoveder af kurve med kun 10-25 kurve i hovederne. Den er ikke særlig udpræget gaffelgrenet, som Kugle-Museurt er det. Bladene er bredest på midten og pludseligt tilspidsede. En vigtig skillekarakter er, at kurvbladene er rødlige og med krum, purpurrød spids (grålige og med gullig, lige spids hos Kugle-Museurt).

De andre museurter (Liden- og Ager-Museurt) har meget mindre hoveder af blomsterkurve (som højst rummer ca. 12 kurve), og meget talrigere hoveder, der er jævnt fordelt over det meste af planten; der er butte kurvblade, som er uden sylformet spids.

Udbredelse

: Kugle-Museurt er almindelig i dele af Vest-, Midt-, Sønder- og Nordjylland og forekommer hist og her i det øvrige Jylland. Den er endnu temmelig sjælden på Øerne, men ser ud til at være under udbredelse.
Kugle-Museurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kugle-Museurt blomstrer juli-august. Den er ofte visnet væk en lille måneds tid efter blomstringen.

Tidsmæssig fordeling

af Kugle-Museurt baseret på Naturbasens observationer:
Kugle-Museurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kugle-Museurt - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig urt. Blomsterne bestøves af insekter og evt. ved selvbestøvning. Frøene spredes af vinden.

Det latinske slægtsnavn Filago kommer af latin: filum tråd og sigter til planternes tætte filtede hårbeklædning, jfr. dansk filt, som har samme oprindelse. Artsnavnet vulgaris betyder almindelig (et eller andet skal den jo hedde).

Det danske slægtsnavn Museurt sigter også til den tætte bløde og filtede, grålige hårbeklædning, der er blevet sammenlignet med en musepels.

Levested

: Forholdsvis næringsrig til mesotrof, ret sandet bund på brakmarker, langs veje, i grusgrave o.l.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: