Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Rørdam
    Foto: Christian Rørdam
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Vand-Brandbæger overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil meterhøj kurvplante, der er noget grenet foroven. Stænglen er ofte rødbrun, glat og højst svagt furet.

Blomstens indre kurvblade sidder i en regelmæssig krans og er tydeligt hvidrandede www.fugleognatur.dk/gallery... . De få ydre kurvblade er uregelmæssigt siddende. Både indre- og ydre kurvblade er mørktsvedne i spidsen, heraf slægtens navn. Skivekronerne er mørkegule og randkronerne lysere gule.

De øvre stængelblade er fjersnitdelte; de nedre er hele eller med ganske få flige og et stort endeafsnit.

Frugterne har hårformet (d.v.s. ugrenet) fnok og er 2 mm. lange; de ydre er glatte, de indre korthårede.

Vand-Brandbæger
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Eva Scheel

Variation

: Der er stor variation i bladenes indskæring, og arten bør ikke bestemmes alene på de nedre stængelblades form.

Forveksling

: Slægten Brandbæger identificeres ret let på, at de indre kurvblade er lige lange og sidder i en regelmæssig krans; desuden er de sortsvedne i spidsen, hvilket har givet slægten dens danske navn.

Den væsentligeste forvekslingsmulighed er med Eng-Brandbæger.

Vand-Brandbæger: Nedre stængelblade hele eller med få flige og meget stort endeafsnit; indre kurvblade tydeligt hvidrandede www.fugleognatur.dk/gallery... .

Eng-Brandbæger: Nedre stængelblade regelmæssigt fjersnitdelte; indre kurvblade ikke, eller kun utydeligt hvidrandede.

I forhold til Eng-Brandbæger har Vand-Brandbæger i reglen tydeligt færre og ret iøjnefaldende større kurve.

Udbredelse

: I Danmark forekommer Vand-Brandbæger hist og her i Jylland og aftager i hyppighed mod øst. Den er få fund øst for Storebælt, men den kan være overset.
Vand-Brandbæger - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-primo oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Vand-Brandbæger baseret på Naturbasens observationer:
Vand-Brandbæger - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vand-Brandbæger - månedlig fordeling

Biologi

: Vand-Brandbægers blomster bestøves af pollensamlende insekter og frugterne (som er af nøddetypen) spredes af vinden, fordi den hårformede fnok udgør en svæveanordning.

Vand-Brandbæger er altid 2-årig, hvor Eng-Brandbæger ofte er flerårig.

Navnebetydningen er forklaret under Eng-Brandbæger. "Aquatilis" betyder "voksende i vand".

Levested

: Vand-Brandbæger har overlappende biotoper med Eng-Brandbæger, men den træffes ikke voksende så tørt, som Eng-Brandbæger ofte gør.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: