Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel
  • Fotograf: Thomas Vikstrøm
    Foto: Thomas Vikstrøm
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Atlas

: Havrerod overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten bliver indtil meterhøj og ligner i de overjordiske dele meget Eng- og Småkronet Gedeskæg, som den står nær. Dog har den store violette kurve, og mere blågrønne, lidt mere kødfulde blade. Stængelstykket under kurven er endnu mere opsvulmet end hos Gedeskæg.

Havrerod har en tyk, spiselig pælerod.

Havrerod
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Rørdam

Forveksling

: Når den ikke er i blomst, kan Havrerod næppe kendes sikkert i felten fra underarterne af Gedeskæg.

Hybrider med Enggedeskæg dannes ofte når arterne mødes (hvilket ikke sker så tit nu om dage). Hybriderne har enten ensfarvet röde kurve, eller så er de ydre kroner røde og de indre gule.

Udbredelse

: Havrerod er ikke oprindelig i den danske natur; men man kan stadig være heldig at møde den som levn fra tidligere dyrkning, hvor den så lokalt har kunnet frøformere sig. Den er efterhånden meget sjælden og med få tilbageværende forekomster, de fleste på Bornholm. Det er usikkert, om den stadig dyrkes og forvildes fra dyrkning.
Havrerod - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Havrerod baseret på Naturbasens observationer:
Havrerod - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Havrerod - månedlig fordeling

Biologi

: Havrerod er 2-årig, den blomsterne stængel fremkommer 2. år. - Blomsterne bestøves af insekter og frøene, der har svæveanordninger, fnok, af helt samme type som Gedeskægs, altså fjerformede, og spredes med vinden.

Etymologi:

Porrifolius betyder "med porrebladslignende blade".

"Havre" er et gammelt nordisk navn af samme oprindelse som kornsorten havres navn, det menes at betyde "bukkekorn", og er nedsættende ment: føde for gedebukke. En forklaring som bliver nævnt mange steder er en (måske tilsyneladende ikke slående) lighed mellem gedens (bukkens) skæg og den lodne fnok (og stakkien hos kornsorten havre). Havrerod kunne også hentyde til rodens spiselighed og milde smag.

Se i øvrigt omtalen ved Småkronet Gedeskæg.

Levested

: Haveruderater, vejkanter, strandoverdrev.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter, Branner og Korch 1958 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: