Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Haremad overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En ret spinkel enårig kurvplante, hvis stængel er ret rigt forgrenet opadtil. Den bliver indtil ca. 1 meter høj. Stænglen er mere eller mindre stivhåret forneden, glat foroven.

Planten har mælkesaft.

Bladene sidder spredt. De nedre blade er fjersnitdelte med stort endeafsnit og få og ret små sidelapper, de øvre er æg-lancetformede mere med eller mindre uregelmæssigt takket rand.

Kurvene er gule og små, fåblomstrede med kun 8-12 blomster, som alle har tungeformede kroner, sidder på tynde stilke. Kurvene danner en en topagtig blomsterstand.

Kurvsvøbet består af 2 kredse af svøbblade, hvor de indre er lige lange og oprette, medens de ydre er næsten rudimentære, uregelmæssige, skælagtige og små,

Frugterne er uden fnok, gulbrune, svagt bøjede og længdestribede.

Haremad
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Variation

: Bladens grad af fligethed og takkethed er meget variabel.

Forveksling

: Haremad er en ret karakteristisk art, der let kendes på kombinationen af små gule kurve og de takkede blade som er hele til svagt fjersnitdelte og bredt ægformede. Den kan højst overfladisk forveksles med arter fra Salat-gruppen som Tornet Salat, der har tilspidsede kurve, udpræget fjersnitdelte blade og mælkesaft; Salat-gruppen har og tydeligt hårformetfnok, hvor fnok helt mangler hos Haremad.

Udbredelse

: Meget almindelig på Øerne, Bornholm, i Øst og Sydøstjylland, aftagende i hyppighed mod vest og nord.
Haremad - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-primo oktober, og kan ret let kendes på bladene i det meste af vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Haremad baseret på Naturbasens observationer:
Haremad - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Haremad - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig urt, der kan være både vinter- og sommer annuel (d.v.s. spire både om efteråret før den egentlige vækstsæson og i foråret).

Blomsterne bestøves af pollensamlende insekter, og spredes ved vindslyngspredning, da de mangler fnok.

Det latinske slægtsnavn Lapsana er afledet af et gammelt græsk navn på en salatplante; communis betyder almindelig.

Det danske navn Haremad (tidligere også f.eks. "Harekål") er ment nedsættende, fordi den ikke var meget bevendt som føde for mennesker, men nok for harer o.a. vilde dyr.

Levested

: Fugtig, næringsrig bund i løvskove, haver, på ruderater, i kornmarker, langs vejkanter, på baneterræn etc. - Optræder med stigende hyppighed som haveukrudt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: