Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Jeppe Fonnesbo
    Foto: Jeppe Fonnesbo
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Almindelig Bakketidsel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 50 cm. høj, stiv, stikkende plante, der er 2-årig. Første år dannes en bladroset af lancetformede og i randen tornede blade. Næste år fremkommer de indtil 50 cm. høje blomsterbærende skud, der bærer tornet-tandede blade og har 2-4 cm. brede kurve siddende ret få sammen eller i en halvskærm.

Kurvene har lange, smalle, hvidgule indre .svøbblade

Almindelig Bakketidsel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Forveksling

: Bakketidsel er en ret karakteristisk plante, men der findes en sjælden underart ssp. stricta, der har lange smalle, ens blade og en stængel, der kun er grenet helt foroven.

Udbredelse

: Hist og her på egnede voksesteder i de meste af landet.
Almindelig Bakketidsel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september, og de afblomstrede skud står længe som visne standere.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Bakketidsel baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Bakketidsel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Bakketidsel - månedlig fordeling

Biologi

: En 2-årig, sjældnere flerårig, urt med insektbestøvning af blomsterne og vindspredning af frøene, der er forsynet med fnok.

Etymologi:

Carlina er af lidt usikker oprindelse, men er nok oprindelig en italiensk afledning af carduus, der betegnede ikke kun tidsler, men også tidselagtige planter.

Levested

: Tørre, græsklædte bakke og skrænter, ofte hvor bunden er kalkrig.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: