Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Bertelsen
    Foto: Christian Bertelsen
  • Fotograf: Christian Bertelsen
    Foto: Christian Bertelsen
  • Fotograf: Christian Bertelsen
    Foto: Christian Bertelsen

Atlas

: Pile-Alant overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er 25-75 cm. høj og mere eller mindre glat til forholdsvis ruhåret.

Bladene er ustilkede, spredte, med afrundet til svagt hjerteformet grund, glatte - eller evt. stivhårede på undersiden. De øvre blade er svagt stængelomfattende.

Planten har 1-6 (-flere), hyppigst 2-4, blomsterkurve, som er 2-4 cm brede med glatte til korthårede kurvblade med opadbøjet spids. Randkronerne er lysegule, skivekronerne mørkegule.

Frugten er 3 mm og glat.

Planten har krybende jordstængel og er næsten altid bestanddannende.

Pile-Alant
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Bertelsen

Variation

: Varierer med forskellige grader af behåring fra næsten glat til ret udpræget ruhåret, men er aldrig lodden/filthåret som Soløje-Alant.

Undertiden kan planten blive mangekurvet med 10-20 kurve.

Forveksling

: Den kan forveksles med Soløje-Alant, men denne er hvidfiltet foroven og på bladenes underside og har i reglen færre kroner (1-2).

Der er også forvekslingsmuligheder med Strand-Loppeurt, som har ret lignende blade og ret lignende voksesteder. Strand-Loppeurt lugter aromatisk og har tydeligt kortere randkroner; desuden er den filthåret.

Udbredelse

: Hist og her i Østdanmark på kalkholdig bund, ellers ret sjælden.

I modsætning til hvad der står i nogle floraer, er den blevet hyppigere de senere år, hvor den har vundet fodfæste på kalkholdig mineraljord langs veje, dæmninger, i industrikvarterer etc. Den er dog nok gået tilbage på strandengene, fordi denne naturtype stadig går tilbage.

Den er f.eks. ret almindelig langs motorvejene i det storkøbenhavnske område.

Den er meget almindelig på det inddæmmede areal på Vestamager, hvor den står næsten overalt.

Pile-Alant - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juli-august. Bevoksningerne får en karakteristisk sortagtig kulør hen på efteråret, og kan med lidt træning erkendes og genkendes vinteren over.

Tidsmæssig fordeling

af Pile-Alant baseret på Naturbasens observationer:
Pile-Alant - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pile-Alant - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med krybende jordstængel, som er ret bestandig, når den først har vundet fodfæste. Kalkyndende.

Levested

: Det oprindelige voksested er ret tørre strandenge og strandoverdrev. Men den ynder blottet, kalkholdig mineraljord, og optræder med stigende hyppighed langs veje, i motorvejsudfletninger etc. Den findes også i tørre kalkkær inde i landet, hvor den kan blive meget dominerende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: