Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Anna Maria Hansen
    Foto: Anna Maria Hansen
  • Fotograf: Christian Rønne
    Foto: Christian Rønne
  • Fotograf: Ingrid Jelbech
    Foto: Ingrid Jelbech

Atlas

: Bynke-Ambrosie overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil meterhøj, enårig, ofte ret grenet urt. Bladene har ret stor visuel lighed med blade fra Bynkeslægten (Grå-Bynke, Have-Malurt) m.v. Plantens lugt er også ret stærkt krydret, men ret forskellig fra lugte i Bynkeslægten. Bladene er stilkede, med spidse flige og tiltrykt korthårede.

Planten er særbo (d.v.s. særskilte han- og hunblomster på samme plante): de hanlige kurve er fåblomstrede, talrige og sidder i endestillede aks på hovedstænglen eller sidegrene; de hunlige kurve er enblomstrede og sidder i bladhjørner. De hanlige kurve har 2-3 brede kurvblade, der sidder næsten skålformet, og er spredt hårede; de hunlige kurve har skålformet sammenvoksede kurvblade. I frugtstadiet er de hunlige kurve indesluttet af et svøb med indtil 7 småtorne.

Bynke-Ambrosie
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anna Maria Hansen

Forveksling

: Bynke-Ambrosie (og ambrosie-slægten i det hele taget) er visuelt ret karakteristisk med de fligede blade og de lange aks af rent hanlige kurve; men pga. de en- eller fåblomstrede, små kurve er det ofte umiddelbart svært at erkende den som en kurvplante. Overfladisk ligner den Grå-Bynke, Have-Malurt m.fl. på bladene. De endestillede rigblomstrede aks af hanblomster afslører dog hurtigt slægten. Ambrosie-lugten er også markant forskellig fra den krydrede lugt hos Have-Malurt/Strand-Malurt/Grå-Bynke.

Inden for slægten er der et par vanskelige, men sjældne, forvekslingsmuligheder:

Krybende Ambrosie (Ambrosia coronopifolia) har tæt gråhårede blade, der er ustilkede foroven og mest enkelt fjersnitdelte; de hanlige kurve har flere (10-15) blomster end hos Bynke-Ambrosie.

Trefliget Ambrosie (Ambrosia trifida) har grove, ca. 3-fligede, parvis modsatte, stilkede blade, der kan minde om bladene hos Hjortetrøst; stænglen er kort ruhåret foroven.

Formentlig indslæbes flere arter Ambrosie med fuglefrø o.a. eksotiske frøblandinger. Her er kun taget højde for de arter, der er omtalt i Den Ny Nordiske Flora, som er den mest opdaterede nyere danske flora m.h.t. arter.

Udbredelse

: Et efterhånden temmelig almindeligt ukrudt ved fodringssteder for vildfugle m.v.
Bynke-Ambrosie - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer august-oktober. Når man har gjort sig fortrolig med plantens krydrede lugt kan den identificeres på denne nogen tid før blomstringen.

Tidsmæssig fordeling

af Bynke-Ambrosie baseret på Naturbasens observationer:
Bynke-Ambrosie - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bynke-Ambrosie - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig urt med vindbestøvning. Frøene spredes med vinden. I Danmark spredes de dog overvejende via vildfugleblandinger, mejsekugler etc.

Som regel producerer Bynke-Ambrosie ikke modne frø i den danske natur; men dette kan ændre sig med de temperaturstigninger, der foregår. Den findes ofte sammen med andre arter, hvis frø indgår i vildfugleblandingerne, bl.a. fra slægterne Kanariegræs, Hanespore, Skærmaks og Boghvede.

Forskere mener, at pollen fra bynke-ambrosie er skyld i omkring halvdelen af de astma-anfald, som folk oplever, der hvor planten gror og spreder pollen. I områder, hvor planten indvandrer, har man registreret, at op mod 12 % af befolkningen udvikler allergi over for pollen fra bynke-ambrosie. Planten har ligesom bynken små uanseelige blomster. En enkelt plante kan producere millioner af pollen og mange tusinde frø. De mest sensitive personer vil opleve symptomer ved koncentrationer på blot 5-10 pollen pr. m3 luft.

Levested

: Haver, havne, baneterræn og ruderater.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Astma-Allergi Danmark. Bynke-ambrosie. hoefeber.astma-allergi.dk...bynkeambrosie (tilgået 18/6-2018)

De senest indberettede arter i Naturbasen: