Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Jørgen Stefansen
    Foto: Jørgen Stefansen

Atlas

: Kær-Høgeskæg overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En glat, mørkegrøn flerårig plante med krybende jordstængel.

Stænglen er indtil 90 cm. høj og hul, ofte rødligt anløben og først grenende sig over midten.

Den har roset af stilkede, ægformede og groft tandede grundblade.

Stængelbladene er store og tynde, æg-landcetformede og skarpt tandede og omfatter stænglen med hjerteformet grund.

De gule kurve er ret store og sidder i en endestillet kvast.

Kær-Høgeskæg
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Variation

: Arten er ikke synderligt variabel.

Forveksling

: Den kendes fra øvrige arter i slægten, som den i øvrigt ikke ligner synderligt, på sine tynde stængelblade med hjerteformet stængelomfattende basis.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig almindelig på egnede voksesteder i det meste af landet.
Kær-Høgeskæg - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Kær-Høgeskæg baseret på Naturbasens observationer:
Kær-Høgeskæg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kær-Høgeskæg - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning og vegetativ formering ved sin krybende jordstængel.

Fnokken er skør og smudsiggul, og den nærmer sig i denne karakter Høgeurt, som den dog let adskilles fra ved at kurvsvøbets blade sidder i 2 tydeligt adskilte kredse.

Etymologi:

Se Grøn Høgeskæg. Paludosa betyder "voksende i sumpe" og det danske artsnavn er ret analogt hermed.

Levested

: Fugtig næringsrig bund og indikator for vældpåvirkning. Den findes også i ellesumpe og på fugtige enge.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: