Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Peter Kristensen
    Foto: Peter Kristensen
  • Fotograf: Ole Frank
    Foto: Ole Frank

Atlas

: Vellugtende Kamille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En aromatisk duftende (især blomsterne) enårig plante med rigt grenet stængel.

Bladene er 2-3 gange fjersnitdelte med trådformede flige.

Kurvene er ret små og ret kegleformede, 12-12 mm. brede. De har gule skivekroner og og hvide randkroner, der efterhånden bliver tilbagebøjede.

Kurvbunden er hul og kelgeformet og kurvsvøbets blade er gullig-grønne med en smal hindeagtig kant.

Vellugtende Kamille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: John Holst

Forveksling

: Lugtløs Kamille og Strand-Kamille har marvfyldt kurvbund, der ikke er så kegleformet som Lugtløs Kamilles. Vellugtende Kamille kendes let på den krydret-aromatiske duft gnidning og knusning af kurven, hvor de 2 andre er lugtløse til ildelugtende.

Ager-Gåseurts bladafsnit er smalle, men ikke trådformede, og den er kun svagt aromatisk.

Udbredelse

: Hist og her til ret almindelig i det meste af landet. Ustadig i sin optræden.

Den er ikke oprindeligt hjemmehørende, men stammer fra Syd- og Mellemeuropa. Den dyrkes.

Vellugtende Kamille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-oktober

Tidsmæssig fordeling

af Vellugtende Kamille baseret på Naturbasens observationer:
Vellugtende Kamille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vellugtende Kamille - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig urt med insektbestøvning af blomsterne og vindspredning af de små frø, der mangler fnok.

Etymologi:

Se Lugtløs Kamille.

Levested

: Brakmarker, dyrket jord, ruderater, hvor den kan fremspire i nogle gange stort tal fra frøpuljer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: