Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Thomas Vikstrøm
    Foto: Thomas Vikstrøm

Atlas

: Tornet Tidsel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den bliver meterhøj. Stænglen er ret stærkt forgrenet og spindelvævshåret med indtil 7 mm. lange, stærkt stikkende torne.

Bladene er stive og aflange og med lille endeafsnit og stive, stikkende torne; de er glatte på oversiden, på undersiden har de hårede strenge.

Kurvstilkene har tornet vingekanter helt op til kurven.

Kurvene sidder 1-3 sammen og er intil 2,5 cm. brede og sparsomt hårede, 1-2 mm. brede kurvblade, der ikke er indsnævrede på midten.

Blomsterne er lyst purpurrøde-rødviolette.

Fnokken er hårformet som karakteristisk for slægten.

Tornet Tidsel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Forveksling

: Den forveksles og sammenblandes ofte med Nikkende Tidsel, der har en ret lignende bevæbning med torne. Men Nikkende Tidsel har kurvstilke, der ikke er vingekantede og kurvblade, der er tydeligt indsnævrede på midten.

Olympisk Tidsel har kurvblade, der er indsnævrede på midten.

Den almindeligste art i slægten Kruset Tidsel har meget blødere og kortere torne og ligner ikke ret meget.

Udbredelse

: Temmelig sjælden på Øerne, ellers sjælden, men ofte ret talrig, hvor den forekommer.
Tornet Tidsel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september

Tidsmæssig fordeling

af Tornet Tidsel baseret på Naturbasens observationer:
Tornet Tidsel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tornet Tidsel - månedlig fordeling

Biologi

: En 2-årig urt, der første år danner en bladroset og 2. år oprette blomstrende stængler.

Levested

: Åben, kalkrig bund, vejkanter ruderater. Arten er ikke oprindelig i Danmark, men indslæbt og forvildet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: