Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Claus Danielsen
    Foto: Claus Danielsen
  • Fotograf: Henry Nielsen
    Foto: Henry Nielsen
  • Fotograf: Mogens Bak
    Foto: Mogens Bak

 Figur

Atlas

: Håret Kortstråle overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil ca. 60 cm. høj, ofte stærkt grent kurvplante. Kurvene er små, med hvide randkroner og gule skivekroner.

Kurvstilkene er tiltrykt hårende, uden eller med ganske få kirtler. Stænglen er glat til udpræget udstående håret, uden kirtler.

Bladene har nældebladslignende form.

Skiveblomsterne har 3-fliget spids.

Håret Kortstråle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henry Nielsen

Variation

: Kurvstilkene kan være tæt og udstående hårede, men er altid helt eller næsten uden kirtler.

Forveksling

: Kirtel-Kortstråle ligner, men har kurvstilkene tæt besat med udstående kirtelhår; stænglen er udstående håret og med mange kirtelhår.

Udbredelse

: Den forekommer hist og her til temmelig sjældent i hele landet, og er ikke nær så almindelig som Kirtel-Kortstråle.

Den er indslæbt eller indført til Danmark fra Peru, evt. via Spanien, og det første danske fund er fra 1870.

Håret Kortstråle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juli-september frem til den første nattefrost.

Tidsmæssig fordeling

af Håret Kortstråle baseret på Naturbasens observationer:
Håret Kortstråle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Håret Kortstråle - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig ukrudtsplante, der dør med frostens komme og overlever vinteren som frø.

Etymologi:

Slægten Galinsoga er opkaldt efter Martinez Galinsoga, som var direktør for den botaniske have i Madrid i slutningen af 1800-tallet; Håret Kortstråle indførtes hertil fra Peru.

Artsnavnet parviflora betyder "småblomstret" og sigter til de små kurve.

Det danske slægtsnavn Kortstråle sigter til de korte randkroner.

Levested

: Næringsrig bund i have, gartnerier, planteskoler, vejkanter m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: