Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Ole Hansen
    Foto: Ole Hansen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Atlas

: Canadisk Bakkestjerne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den bliver indtil 80 cm. høj og har stærkt forgrenet blomsterstand med mange små kurve.

Kurvene er små, grønlige og med glatte eller svagt hårede kurvsvøbblade og meget korte gullighvide randblomstre.

Bladene er linje-lancetformede.

Canadisk Bakkestjerne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Engmann

Forveksling

: Det er svært at se oplagte forveksligsmuligheder, når man tager planten nærmere i øjensyn.

Bitter Bakkestjerne har meget større og ofte nikkende kurve og ligner slet ikke.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i hele landet. - Den var meget almindelig de sidste årtier af 1900-tallet, og blev derefter noget mindre almindelig, men er dog stadig hyppig.
Canadisk Bakkestjerne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Canadisk Bakkestjerne baseret på Naturbasens observationer:
Canadisk Bakkestjerne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Canadisk Bakkestjerne - månedlig fordeling

Biologi

: Blomsterne bestøves af insekter og frøene spredes bl.a. med vinden, evt. ved vindslyngspredning, da de har en ret skør og hurtigt affaldende fnok.

Planten er vinterengårig (vinterannuel), d.v.s. frøene spirer om efteråret, og blomsterstanden udvikler sig så det følgende år, hvorefter den dør.

Levested

: Ruderater, jernbaneskråninger, vejkanter, sprøjtebælter o.s.v. - Den ser ud til at have større modstandygtighed over for herbicider end så mange andre planter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: