Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Christensen
    Foto: Peter Christensen
  • Fotograf: Peter Christensen
    Foto: Peter Christensen
  • Fotograf: Emil  Førby
    Foto: Emil Førby

Atlas

: Sorthoved-Knopurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den bliver indtil meterhøj og har foroven ret fågrenet stængel med de indtil 3 cm. bred kurve i grenenderne og for enden af stænglen.

Bladene er smalt æg-lancetformede, korthårede, helrandede eller svagt tandede, sjældnere med enkelte flige ved grunde.

Kurvene er mørkviolette og med skive- og randkrone af omtrent samme længde.

Kurvbladene er brune, noget udstående, og med trådformede brunsorte vedhæng.

Sorthoved-Knopurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Forveksling

: Almindelig Knopurts kurvblade har vedhæng, der kun er svagt flossede, aldrig fligede.

Sorthoved-Knopurts kurvblade har fligede vedhæng af form som hos Hybrid-Knopurt. Men kurvbladene er mørkebrune-sortagtige og kurvbladenes vedhæng er brune (blegbrune-hvidlige hos Hybrid-Knopurt).

Hos Sorthoved-Knopurt er alle kronerne omtrent lige lange. Hos Almindelig, Stor og Hybrid-Knopurt er randkronerne i tydeligt længere end skivekronerne..

Stor Knopurt har spidse, ikke tungeformede, kurvblade, med korte, mørke vedhæng. Bladene er smalfligede og kurvebladene som helhed mellembrune.

Fjer-Knopurts kurvblade har en stærkt forlænget spids med lange sidefrynser.

Udbredelse

: Sjældent indslæbt og næppe naturaliseret. Den er oprindelig i Vestnorge.
Sorthoved-Knopurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Sorthoved-Knopurt baseret på Naturbasens observationer:
Sorthoved-Knopurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sorthoved-Knopurt - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne.

Etymologi

Se Almindelig Knopurt. Nigra betyder mørk, sørt.

Levested

: Vejkanter, ruderater, havneruderater.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: