Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Jane Ditzel
  Foto: Jane Ditzel
 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Strand-Loppeurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Indtil 70 cm. høj, og ret stærkt filthåret, især foroven.

Stænglen er i reglen ret grenet foroven, og ofte med 10-flere kurve.

Bladene er lancetformede, ret svagt tilspidsede, hårede, filtede, på undersiden og med hjerteformet, stængelomfattende grund. - Bladene er regelmæssigt, svagt takkede.

Kurvene er 1,5-3,5 cm. brede og sidder på ca. 2. cm. lange stilke. Randkronerne er 7-8 mm. lange, udstående og smørgule; skivekronerne er lidt mørkere gule end randkronerne.

Kurvebladene er spiralformet taglagte i flere rækker lige som hos Alant-slægten.

Hele planten, især bladene, lugter aromatisk, ved knusning.

Strand-Loppeurts frø har en krans af sammenvoksede skæl uden for fnokken, som ikke findes hos Alant.

Strand-Loppeurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Michael Juel Lolk

Variation

: Der er betydelig variation i plantens frodighed og udvikling.

Forveksling

: Mindre, fåkurvede, individer kan undertiden ret let forveksles med Soløje-alant, som også er ret stærkt filtet, og kan gro på samme type voksesteder. Soløje-Alant har sædvanligvis færre, 1-4, kurve og smallere blade uden tydeligt hjerteformet grund. - Soløje-Alant lugter ikke aromatisk ved knusning. Soløje-Alants blade er ikke tydeligt, regelmæssigt svagt savtakket som Strand-Loppeurts, men kan dog have enkelte uregelmæssige takker. - Soløje-Alant har længere, mindst 1 cm. lange randkroner, der også er længere i forhold til kurvskivens bredde. Soløje-Alants frø er uden krans af sammenvoksede skæl uden for fnokken.

Udbredelse

: Strand-Loppeurt er ret sjælden og findes næste udelukkende på Øernes sydkyster (Sydsjælland, Lolland, Falster, Møn, Ærø o.a. sydfynske øer) og også i det østlige Sønderjylland.

Strand-Loppeurt har nordgrænse i Danmark og kendes ikke fra Sverige og de øvrige nordiske lande.

Nordligste forekomst ser ud til at være ved Ishøj Strand og det sydlige Issefjord.

Strand-Loppeurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Strand-Loppeurt blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Strand-Loppeurt baseret på Naturbasens observationer:
Strand-Loppeurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strand-Loppeurt - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt, der i nogen grad er bestanddannende med sine korte udløbere. Frøene spredes med dyr og med vand.

Levested

: Den vokser på og i kanten af strandenge. Typiske voksesteder er grøfter og skovbryn ud til strandenge. Den ser ikke ud til at trives, hvor der er græsning af en vis intensitet. Den kan ofte stå tæt på hjørner af strandenge, der er hegnet fra græsningen inden for de sidste år.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: