Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders

Atlas

: Skov-Brandbæger overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En enårig plante, som kan være både sommer- og vinterenårig.

Den bliver indtil 70 cm. høj har opret, rigt grenet vækst og med en del kirtelhår.

Bladene er fjersnitdelte med ligede afsnit.

Blomsterkurvene sidder i en stor, halvskærmformet stand af små kurve, der næsten altid har korte, tungeformede randkroner. Randblomsternes kroner er små og uanseelige og stærkt tilbagerullede.

Kurvesvøbbladene er bleggrønne, ofte brunspidsede og lidt brandplettede.

Der er kun ganske få ydre kurvsvøbblade, og disse er kun ca. 1/4 så lange som de indre.

Skov-Brandbæger
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Woelders

Variation

: Der findes en var. dunensis (betyder "voksende i klitter), der forekommer langs den jyske vestkyst, den adskiller sig ved at have udstående, tungeformede randkroner.

Planten er ret svagt aromatisk, hvilket især gælder de øvre dele med mange kirtelhår.

Forveksling

: Skov-Brandbæger ligner Almindelig Brandbæger ganske meget, men kendes på, at den kun har få ydre kurvblade, og kurvblade brunspidsede (eller med ufarvet spidser). og ikke sortspidsede

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i det meste af landet.
Skov-Brandbæger - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Skov-Brandbæger baseret på Naturbasens observationer:
Skov-Brandbæger - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skov-Brandbæger - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig plante med insektbestøvning af blomsterne og vindspredning af frøene, der er forsynet med en effektiv svæveanordning i form af et fnok.

Skov-Brandbæger er giftig og ædes normalt ikke af kreaturer og vildt. Den indeholder bl.a. giftige alkaloider som senecin og senecionin. Den har været anvendt i folkemedicinen mod bl.a.mavelidelser og blød

Etymologi: Se Almindelig Brandbæger. silvaticus er "voksende i skove".

Levested

: På ikke for næringsrig, gerne sandet, bund. Den kan især være talrig på ryddepladser i skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: