Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Anni Nielsen
    Foto: Anni Nielsen
  • Fotograf: storm winther hansen
    Foto: storm winther hansen
  • Fotograf: storm winther hansen
    Foto: storm winther hansen

Atlas

: Matrem overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stænglen er opret og furet og i reglen ret stærkt forgrenet.

Bladene er dybtfligede med rundagtige afsnit, ofte svagt fjerfligede.

Kurvene har gule skivekroner og hvide randkroner og er ca. 2 cm. brede.

Hele planten har en stærkt krydret tagetesagtig lugt, lige som Rejnfan, men stækere.

I denne slægt er frugten uden fnok, modsat forholdene hos de fleste kurvplanter.

Matrem
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lene Juhl Jørgensen

Variation

: Ofte er randkronerne mere eller mindre reducerede. Man ser også former med forstørrede skivekroner, så kurven får et opblæst udseende.

Forveksling

: Matrem er en ret let kendelig art. Den anden almindelige danske art i slægten Rejnfan mangler tydelige randkroner, er i reglen meterhøj, og har stærkt delte (2-3 x fjersnitdelte) blade med meget mindre og smallere afsnit. Røllike-Matrem (Tanacetum machrophyllum), der er ret sjælden som forvildet, er mindst meterhøj og har stærkt fligede rejnfan-agtige blade, men den samme tagetes-lugt.

Udbredelse

: Almindelig som forvildet og mere eller mindre naturaliseret i bynære omgivelser, nær landsbyer og gamle gårde i det meste af landet. Den dyrkes stadig i ret vidt omfang.
Matrem - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september. Bladene kan let erkendes det meste af vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Matrem baseret på Naturbasens observationer:
Matrem - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Matrem - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insketbestøvning af blomsterne. Den har ret effektiv frøspredning i Danmark.

Levested

: Haver, parker, ruderater, bynære skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: