Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole B. Lyshede
    Foto: Ole B. Lyshede
  • Fotograf: Thomas Vikstrøm
    Foto: Thomas Vikstrøm
  • Fotograf: Christian Rørdam
    Foto: Christian Rørdam

Atlas

: Butbladet Vandaks overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Rodfæstet vandplante med kun undervandsblade. De enkelte skudsystemer kan blive op til 90 cm lange, men er ofte kortere.

Bladenes farve går fra grønt til rødbrunt. Fladtrykt, men ikke-vinget stængel, som ofte er rigt grenet og bladrig.

Bladene er 2-4 mm brede og 3-9 cm lange, butte eller med en kort brod. Bladet har i reglen 3 tydelige, parallelle længdenerver forbundet med tværnerver. Bladnerverne løber sammen lidt inden bladspidsen.

Skedehinden er firkantet afskåret i spidsen, hvilket er en unik karakter.

Butbladet Vandaks
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Sven Erik Riedel

Variation

: Se kendetegn.

Forveksling

: Brodbladet Vandaks ligner meget, og har også fladtrykt, ikke-vinget stængel, men har spids skedehinde, som ofte er splittet i 2 på langs, ofte 5 parallelle bladnerver samt tydeligere og længere brod på bladet. Brodbladet Vandaks er ofte karakteristisk lysegrøn.

Bændel- og Spidsbladet Vandaks har fladtrykt stængel, som også er stærkt vinget samt skedehinder, som ikke er firkantet afskåret i spidsen.

Udbredelse

: Temmelig almindelig i Nordsjælland, ellers hist og her.
Butbladet Vandaks - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juli-august og kan erkendes meget af vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Butbladet Vandaks baseret på Naturbasens observationer:
Butbladet Vandaks - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Butbladet Vandaks - månedlig fordeling

Biologi

: Skuddene dør ved udgangen af vækstsæsonen, men overvintrer ved en mængde overvintringsknopper: turioner, som frigøres fra det døde skud og næste år kan spire frem til nye planter.

Butbladet Vandaks og Brodbladet Vandaks har blomstring og befrugtning under vandet i modsætning til andre vandaksarter.

Levested

: På dynd- og lerbund i forholdsvise rene, ret alkaliske småsøer og i rolige dele af større søer ud til ca. 4 meters dybde, men almindeligst på lavt vand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Vandplanter. Bjarne Moeslund et al. Miljøstyrelsen - Danmarks Miljøundersøgelser. Miljønyt nr. 2 1990.

De senest indberettede arter i Naturbasen: