Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Rørdam
    Foto: Christian Rørdam
  • Fotograf: Christian Rørdam
    Foto: Christian Rørdam
  • Fotograf: Christian Rørdam
    Foto: Christian Rørdam

 Figur

Atlas

: Spinkel Vandaks overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten virker udpræget spæd og vokser typisk i ret forgrenede skudkæder, der bliver indtil 40 cm. lange, ofte ofte kortere.

Bladene er smalt trådformede-båndformede, under 1 mm. brede, og 2-5 cm. lange. De ar en ret tydelig midternerve og 4 væsentlig svagere sidenerver, hvor de 2 ligger tæt på midternerven. Der er ingen lakuner (blege klorofylholdige cellebånd) mellem midternerven og de inderste sidenerver.

Skedehinden er but og omfatter, men kun i unge stadier, stænglen rørformet nederst.

Stænglen er rund til svagt fladtrykt-oval.

Spinkel Vandaks
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Rørdam

Variation

: Der er betydelig variation, og mellemformer til Liden Vandaks (sandsynligvis krydsninger) ses ret hyppigt.

Forveksling

: Af vore 8 vandaksarter med smalt båndformede blade kan Bændel-, Spidsbladet-, Butbladet- og Brodbladet Vandaks skilles fra ved, at de har fladtrykt-vinget stængel (rund-oval hos Spinkel- og Liden Vandaks).

De sjældne Rødlig og Hårfin Vandaks har tilspidset-forlængde skedehinde (but-næsten but og meget kortere hos Spinkel og Liden Vandaks); bladene hos de nævnte er langt tilspidsede, medens de er kort tilspidsede hos Spinkel og Liden Vandaks.

Adskillelsen fra Liden Vandaks er svær og kræver en god lup:

Liden Vandaks: Blade oftest bredere end 1 mm. Der er et lyst bånd af helt eller næsten klorofylløse celler (lakuner) på hver side af midternerven. Der er en lille knude på stænglen, hvor bladfæstet og skedhinden mødes. Kort, ret utydeligt næb på frugten < 1/10 af frugtens længde.

Spinkel Vandaks: Blade under 1 mm. brede, ingen klorofylløse bånd langs midternerven og ingen knude ved bladfæstet. Næb på frugten tydeligt > 1/10 af frugtlængden.

I felten kan Spinkel og Liden Vandaks være svære at kende fra især Krybende Vandkrans, der ofte vokser på samme biotoper, især når Krybende Vandkrans ikke har udviklet de bananformede frugter. Vandkrans har altid 3 blade i krans (de sidder spredt hos Spinkel og Liden Vandaks) og har krybende jordstængel, hvad Liden og Spinkel Vandaks ikke har.

Udbredelse

: Spinkel Vandaks har været anset for at være ret sjælden. Men hyppigheden er sikkert stærkt undervurderet, og den må formentlig betegnes som temmelig almindelig, især ved pioneragtige forhold.
Spinkel Vandaks - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra maj-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Spinkel Vandaks baseret på Naturbasens observationer:
Spinkel Vandaks - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Spinkel Vandaks - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig vandplante med overvintringsknopper. Der er effektiv vegetativ formering med løsrevne stængeldele. Rodnettet er ret svagt udviklet og der er ingen egentlig jordstængel. Frøformeringen er også effektiv og spiller givetvis en stor rolle ved spredning til nye lokaliteter.

Levested

: Spinkel Vandaks vokser på lavt, soleksponeret vand i grøfter, mergelgrave o.a. småsøer og også i de ferskeste dele af vore fjorde, vige og nor. Den kan også findes i kunstige vande med højt elektrolytindhold som motorvejsøer og fældningsbassiner.

Den optræder ofte som en udpræget pionerplante, og kan f.eks. findes i store mængder i nyanlagte golfsøer.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Vandplanter. Bjarne Moeslund et al. Miljøstyrelsen - Danmarks Miljøundersøgelser. Miljønyt nr. 2 1990.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: