Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Leth
    Foto: Peter Leth
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Per Thomassen
    Foto: Per Thomassen

Atlas

: Græsbladet Vandaks overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: vigtig feltkarakter: seglformet tilbagekrummede undervandsblade.

Stænglen er rigt forgrenet og kan bliver indtil 2 meter lang, når planten vokser på dybt vand, men er ofte langt kortere.

Flydebladene er - når de forekommer - påfaldende langstilkede, bred lancetformede og tilspidsede, næsten brodspidse.

Undervandsbladene er smalt lancetformede, 4-9 cm. lange, og tilspidsede i begge ender. De er karakteristisk seglformet tilbagekrummede. De er fint tandede. Skedehinden er tilspidset, indtil 2,5 cm. lang og med 2 tydelige strenge.

De submerse dele af planten er udpræget stærkt forgrenede, udpræget buskformede. Udervandsbladene er gennemskinnelige.

Græsbladet Vandaks
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Rørdam

Variation

: Arten er meget variabel. Noglee gange kan undervandsbladene have reduceret bladplade og være næsten trådformede.

Forveksling

: Rust-Vandaks, der kan vokse sammen med Græsbladet Vandaks, har ofte et rødligt skær på undervandsbladene; disse er større, 6-18 cm. og med but spids; skedehinden har også but spids til forskel fra Græsbladet Vandaks; undervandsbladene er ikke seglformet tilbagebøjede som hos Græsbladet Vandaks.. Rust-Vandaks er langt mindre forgrenet end Græsbladet Vandaks.

Der er forvekslingsmuligheder med flere vandaks-hybrider, især med Langstilket Vandaks (Græsbladet x Skinnende Vandaks), men denne har butte 2-kølede skedehinder (spidse og kølede hos Græsbladet Vandaks) og undervandsbladene er ikke seglformet tilbagekrummede.

Udbredelse

: Hist og her i Jylland, ret sjælden på Øerne.
Græsbladet Vandaks - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra juni og vækstsæsonen ud.

Tidsmæssig fordeling

af Græsbladet Vandaks baseret på Naturbasens observationer:
Græsbladet Vandaks - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Græsbladet Vandaks - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig vandplante, hvor både den vegetative formering med stængeldele og frøformeringen er effektiv.

Levested

: Græsbladet Vandaks vokser typisk på sandet-gruset bund i klarvandede søer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Vandplanter. Bjarne Moeslund et al. Miljøstyrelsen - Danmarks Miljøundersøgelser. Miljønyt nr. 2 1990.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: