Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jonas Morsing Thomasen
    Foto: Jonas Morsing Thomasen
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen

Atlas

: Aflangbladet Vandaks overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Aflangbladet Vandaks er en rodfæstet vandplante med både veludviklede flydeblade og undervandsblade med veludviklet bladplade. Der ses ofte gradvise overgange mellem de 2 typer blade.

Flydebladene er ret læderagtige og kan minde en hel del om Svømmende Vandakses flydeblade, men er ofte smallere.

Aflangbladet Vandaks har en midternerve, der er tydeligere markeret end hos Svømmende Vandaks.

Aflangbladet Vandaks
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hanne bjørnhart

Forveksling

: Aflangbladet Vandaks kan ligne Svømmende Vandaks meget, men har undervandsblade med veludviklede bladplader og meget kortere skedehinder. Flydebladene er ofte, men ikke altid, tydeligt smallere og mere tilspidsede end Svømmende Vandakses.

Aflangbladet Vandaks kan i felten også kendes fra Svømmende Vandaks på den mere tydeligt markerede og kraftigere midternerve.

Aflangbladet Vandaks kan minde noget om Vejbred-Vandaks, men har ret læderagtige flydeblade i modsætning til dennes hindeagtige, tynde og mere eller mindre gennemskinnelige. Skedehinderne hos de 1 arter ligner hinanden. -

Udbredelse

: Den forekommer hist og her til temmeligt almindeligt i næringsfattige egne i Jylland. Den er sjælden på Øerne. Hyppigheden ser ud til at være aftagende.
Aflangbladet Vandaks - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra maj til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Aflangbladet Vandaks baseret på Naturbasens observationer:
Aflangbladet Vandaks - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Aflangbladet Vandaks - månedlig fordeling

Biologi

: Aflangbladet Vandaks er flerårig, rodfæstet og har krybende jordstængel, der også tjener til vegetativ formering. Langdistancespredning sker oftest med frø.

Levested

: Grøfter og lavvandede, ofte udtørrende søer og damme.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Litteratur brugt til denne beskrivelse:

Danske Vandplanter. Bjarne Moeslund et al. Miljøstyrelsen - Danmarks Miljøundersøgelser. Miljønyt nr. 2 1990.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: