Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peder  Brøgger
    Foto: Peder Brøgger
  • Fotograf: Christian Rørdam
    Foto: Christian Rørdam
  • Fotograf: Morten Yde
    Foto: Morten Yde

Atlas

: Rust-Vandaks overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En rodfæstet vandplante med krybende jordstængel. Den er ofte rødlig, og bliver udpræget rød ved tørring, hvilket har givet den navnet.

Den har undervandsblade og flydeblade. Men flydebladene kan mangle, når den vokser på dybt vand og i vandløb.

Undervandsbladene er butte, ofte toradet stillede, så skuddet virker fladt. De er ret smalt lancetformede, kortstilkede eller ustilkede, helrandede, og indtil 10 cm. lange.

Flydebladene er ret kortstilkede (bladstilk kortere end bladpladen), lancetformede og med but spids. Hvor der er udviklet flydeblade, er der ofte overgangsformer til undervandsbladene.

Den har karakteristisk seglformede knopper for enden af jordstænglerne, disse kan rives løs og tjene som spredningsenheder.

Rust-Vandaks
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peder Brøgger

Forveksling

: Den adskilles fra Græsbladet Vandaks på de væsentlig større og længere undervandsblade, som ikke er seglkrummede, og på at flydebladenes stilk er tydeligt kortere end bladpladen. Den rødlige kulør, som ofte forekommer, er også et godt kendetegn.

Langbladet Vandaks kan adskilles på kappeformet bladspids.

Udbredelse

: Temmelig sjælden i Jylland, sjælden på Øerne.
Rust-Vandaks - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Rust-Vandaks baseret på Naturbasens observationer:
Rust-Vandaks - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rust-Vandaks - månedlig fordeling

Biologi

: Rust-Vandaks har vegetativ formering med krybende jordstængel og seglformede knopper, der kan brække af jordstænglen. Den har også effektiv frøformering.

Levested

: I søer og vandløb, mest på lavt vand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Litteratur brugt til denne beskrivelse:

Danske Vandplanter. Bjarne Moeslund et al. Miljøstyrelsen - Danmarks Miljøundersøgelser. Miljønyt nr. 2 1990.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: