Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Per Thomassen
    Foto: Per Thomassen
  • Fotograf: Per Thomassen
    Foto: Per Thomassen

 Figur

Atlas

: Krybende Vandkrans overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Vandkrans er som art en af vore mest "anonyme" planter, hvor især Krybende Vandkrans gør et meget græsagtigt indtryk.

Krybende Vandkrans er en spinkel flerårig vandplante med krybende jordstængel. Skudene kan blive indtil et par dm. lange, men er i reglen langt kortere.

Vandkrans inddeles i 3 former, der er bleve tillagt vidt forskellig rang, fra form over underart til art: Krybende, Stilket og Stor Vandkrans. På Fugleognatur anses de for at være underarter af Vandkrans, men de er konstante, og mellemformer ses så vidt vides ikke, selv om der logisk set er talrige og hyppige muligheder for hybridisering og genflow, så der kan argumenteres for, at der reelt er tale om 3 arter.

Her inddrages en kort beskrivelse af de 3 former (taxa) for Vandkrans, vi har i Danmark, da dette er nødvendigt for en nogenlunde sikker bestemmelse.

FÆLLESTRÆK FOR ARTEN VANDKRANS:

Planten er spinkel, stænglen smal og trind. Bladene er 1-5 cm. lange og 0,5-1 mm. brede og spidse. I alt fald når planten er nogenlunde veludviklet, sidder bladene 3 i krans.

Arten afslører sig foruden ved de 3-stillede blade (som langt fra altid er en iøjnefaldende og veludviklet karakter) først og fremmest ved de små bananformede frugter, der sidder (1-)3-5 sammen; de er svære at fotografere, men se dette billede af Stilket Vandkrans:

www.fugleognatur.dk/gallery_browse

Artens 3 underarter adskilles først og fremmest på frugterne:

Krybende Vandkrans: Blade 0,5 mm. brede, spidse. Frugt 1,5- 2 mm. lang, jævn og med 0,5 mm. lang griffel. Frugtstilk < 0,5 mm. (d.v.s. så godt som ustilkede)

Stilket Vandkrans: Blade 0,3-1,2 mm. brede. spidse. Frugter 1,5-1,7 mm. lange og med 0,5-1,5 mm. lang stilk 0g 0,7-1,5 mm. lang griffel. De er noget vortede på ryggen.

.

Stor Vandkrans: Blade 1-2 mm. brede. Frugter 3,5-4,5 mm. lange og med 1,4-2 mm. lang griffel og ret vortet rygside. Frugtstilk 0,3-0,8 mm. lang. Stor Vandkrans er generelt en kraftigere plante end de 2 andre taxa og forekommer ofte mere eller mindre flydende i vandoverfladen.

Krybende Vandkrans
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Thomassen

Variation

: Krybende Vandkrans er særdeles variabel og kan i felten næppe kendes sikkert, hvis der ikke er veludviklede frugter. De 3 i krans stillede blade er en god fælleskarakter for arten som sådan , men kan være ufuldstændigt udviklet hos spinkle planter.

Forveksling

: Se beskrivelsen af kendetegn. Især adskillelsen af Krybende og Stilket Vandkrans er vanskelig. Stor Vandkrans er generelt en noget kraftigere plante med mere veludviklet, opret og ofte delvis flydende stængel.

Arter af Havgræs (salt- og brakvand) har meget mere kraftig opret vækst, 4-11 cm. lange blade og pæreformede frugter. Havgræs kan kendes sikkert på, at bladspidsen er tandet-takket (ses tydeligt i 10-20 x-lup).

Vandkrans kan være svær at kende fra små, smalbladede arter af Vandaks, især Liden og Spæd Vandaks, men også spinkle former af bl.a. Børstebladet Vandaks. Men disse har ikke de 3 blade i krans, og har helt anderledes frugter, der er mere eller mindre rundagtige og ikke bananformede. Vandaksene har dog i reglen betydeligt længere stængel og ikke krybende jordstængel.

Udbredelse

: Krybende Vandkrans er almindelig på passende biotoper i hele landet.
Krybende Vandkrans - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten blomstrer juli-september. Den overses uhyre let, når den ikke har frugter.

Tidsmæssig fordeling

af Krybende Vandkrans baseret på Naturbasens observationer:
Krybende Vandkrans - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Krybende Vandkrans - månedlig fordeling

Biologi

: Krybende Vandkrans har undervandsbestøvning. Støvkornene føres ved vandets bevægelse fra støvknapperne til støvfangene, der er udvidet som en tragt for lettere at kunne opfange støvkornene. Der sidder som regel en hanblomst (som består af 1 støvdrager) og en hunblomst sammen i samme bladhjørne.

Vandkrans har i Danmark 3 taxa (systematisk anerkendte former), der har været tildelt rang af både varietet, underart og art. På Fugleognatur regnes formerne for underarter; men da mellemformer trods alt sjældent eller aldrig ses, er det nok rimeligst at betragte de 3 taxa som selvstændige arter.

Etymologi:

Slægtsnavnet Zannichéllia (udtales sannisjellia) er efter den italienske botaniker C. G. Zannichelli (1662-1729). Palustris betyder "voksende på sumpede steder" og repens betyder "med krybende vækst" eller "krybende".

Levested

: Krybende Vandkrans vokser på helt lavt vand, gerne på lerbund. Den findes både i fersk-, brak- og saltvand, men er hyppigst i fersk- og brakvand.

Stilket Vandkrans har omtrent samme biotoppræferencer, medens Stor Vandkrans næppe findes i ferskvand.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danske Vanplanter (Miljøstyrelsen, ligger på Internettet) og har fine detailbeskrivelser af vandplanter.

Danmarks Vilde Planter, Skytte Christiansen, 1958 ff.

Danske Vandplanter, >Bjarne Moeslund et al, Miljøny nr. 1990, udgivet af Miljøstyrelsen-DMU

De senest indberettede arter i Naturbasen: