Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Rørdam
    Foto: Christian Rørdam
  • Fotograf: Barbara Frenzel
    Foto: Barbara Frenzel
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen

Atlas

: Børstebladet Vandaks overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Børstebladet Vandaks har ret stive, nærmest trådformede blade. Stænglen er kraftigt forgrenet, og den kan blive mere end meterlang.

Arten har både bladskede, d.v.s. bladet går over i en mere eller mindre rørformet omfatning at stænglen - og skedehinde.

Der findes også en form med blade, der er bredere og tydeligt bændelformede blade (var. interruptus).

Bladene er tilspidsede, også var interruptus har en lille brodagtig spids på bladet.

Børstebladet Vandaks
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Rørdam

Variation

: Børstebladet Vandaks er særdeles variabel.

Forveksling

: Kun Børstebladet Vandaks og den forholdsvis sjældne, men sikkert oversete, Tråd-Vandaks har både skedehinde og bladskede, en karakter ingen andre danske vandaksarter har.

Men Tråd-Vandaks har altid butte blade uden spids, hvor en sådan spids altid findes hos Børstebladet Vandaks.

I brakvand kan man let forveksle Børstebladet Vandaks med arter af Havgræs, som også har både skede og skedehinde. De kan kendes sikkert fra hinanden på, at Børstebladet Vandaks på jordstænglen har 2 led for hvert opstigende skud, hvor Havgræs kun har 1 led mellem hvert opstigende skud. - Desuden har Børsebladet Vandaks blade, der er hele i spidsen, hvor de er tydeligtr flossede hos Havgræs.

Udbredelse

: Den er almindelig i brakvand ved og nær kysterne og temmelig almindelig i indlandet, bortset fra i de mest næringsfattige områder.
Børstebladet Vandaks - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I det meste af vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Børstebladet Vandaks baseret på Naturbasens observationer:
Børstebladet Vandaks - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Børstebladet Vandaks - månedlig fordeling

Biologi

: Børstebladet Vandaks har effektiv frøformering og kan også sprede sig vegetativt med løsrevne skuddele. På jordstænglen udvikles karakteristiske overvintringsknolde (som Tråd-Vandaks dog også har).

Etymologi:

Pectinatus betyder "kamformet" og hentyder til, at de ret stive, smalle blade kan minde om tænderne i en kam. Se i øvrigt forklaringen ved Kruset Vandaks.

Levested

: Den findes hyppigst i fjorde, vige, laguner og kystnære grøfter o.l. med brakvandsforhold.

Den er også ret almindelig i indlandet, typisk i søer med højt elektrolytindhold som vejsøer o.l. Den kan og ses i rene søer med ret høj pH og ses ret ofte som pionerplante i nye søer, kalkgrav- og grusgravsøer m.v.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Vandplanter. Bjarne Moeslund et al. Miljøstyrelsen - Danmarks Miljøundersøgelser. Miljønyt nr. 2 1990.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: