Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Birger Lønning
    Foto: Birger Lønning
  • Fotograf: Peter Nielsen
    Foto: Peter Nielsen
  • Fotograf: Villy Olsson
    Foto: Villy Olsson

Svær at bestemme!

Den såkaldte "biguttulus-gruppe" består af Almindelig, Syngende, Jysk og Sydlig Markgræshoppe. Hunnerne er så godt som umulige at bestemme med 100 % sikkerhed, mens hannernes vingeribber godt kan bruges til en sikker bestemmelse. Dog anbefales det, at man bruger de meget forskellige sange til bestemmelse af arterne

Kendetegn

: 13-25 mm, hunnen størst. Oftest brunlig, men varierer meget i farven. Vingerne er lange, og når ud over bagkropsspidsen. Bagkropsspidsen er rød. Hannen er meget mindre og slankere end den store hun. Arten ligner de andre medlemmer af "biguttulus-gruppen".

Kaldesangen kan høres her: www.youtube.com/watch...

Almindelig Markgræshoppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anders Bomholt

Variation

: Almindelig markgræshoppe varierer meget i farven og er ofte grøn, lysebrun med sort ryg eller orange. Den kan endog være lyserød.

Forveksling

: Syngende Markgræshoppe, Sydlig Markgræshoppe og Jysk Markgræshoppe. Disse arter er sammen med almindelig markgræshoppe kendt som "biguttulus-gruppen". De fire arters hanner kan kendes på de forskellige kaldesange. Hannerne af Sydlig og Almindelig Markgræshoppe kan adskilles fra hannerne af Syngende og Jysk Markgræshoppe på vingernes udseende. Hos Syngende og Jysk er costalfeltet kraftigt udvidet, hos Almindelig og Sydlig Markgræshoppe er det normalt. Det er dog langt mere sikkert at bruge de forskellige kaldesange. Hunnerne er nærmest umulige at adskille.

Steppegræshoppe ligner også meget, men kendes på det brede høreorgan. Sangen er dog det mest sikre.

Udbredelse

: Udbredt og almindelig i hele landet, og er vores almindeligste græshoppe.
Almindelig Markgræshoppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Nymfer ses fra maj og de voksne fra juni til november.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Markgræshoppe baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Markgræshoppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Markgræshoppe - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af planteføde, især græsser. Hos markgræshopper sidder hannen oven på hunnen eller rettere på siden af hende under parringen. Hos løvgræshopper sidder hunnen ofte oven på hannen under parringen. Æggene lægges i jord eller sand og klækkes året efter. Markgræshopper synger om dagen.

Levested

: Den foretrækker tørre lokaliteter, men kan træffes stort set alle åbne steder, både tørre og våde, og ofte også i haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ole Fogh Nielsen: De danske græshopper, Apollo Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: