Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vicky Knudsen
    Foto: Vicky Knudsen

 Figur

  • Figur 1
    Figur 1. Gul Pil: Pronotums forkant set oppefra er næsten lige. Rød Pil: Panden er næsten lige afskåret. Blå Pil: Længste antenneled 4-5 gange så lange som brede. Foto: Vicky Knudsen

Kendetegn

: Langhornet Torngræshoppe er ligesom de andre arter i slægten Tetrix en lille græshoppe. Hannen måler 7-9 mm, hunnen 8-11 mm. Det er en kraftigt bygget og kompakt art, med tykke baglår og opadkrummet pronotum. Den varierer meget i farvetegningen, der kan være mange sammensætninger af brunt, gråt og sort. Ofte findes to sorte pletter på pronotums side, cirka på midten. Pronotum strækker sig omtrent til bagkropsspidsen. Pronotums forkant er set fra oven næsten lige. Bagvingerne er relativt lange, og når næsten lige så langt ud som pronotum. Baglåret er mindre end 3 gange så langt som bredt. De længste antenneled er mellem 4 og 5 gange så lange som brede.
Langhornet Torngræshoppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vicky Knudsen

Forveksling

: Kan let forveksles med de andre arter i slægten.

Sump-Torngræshoppe kendes let på sit flade pronotum, der oftest strækker sig langt ud over bagkropsspidsen.

Almindelig Torngræshoppe ligner meget, men den er ikke lige så kraftigt bygget. Baglårene er 3 gange så lange som brede, Forkanten af pronotum er hos Almindelig Torngræshoppe set fra oven svagt tilspidset. Antenneleddene er højest 4 gange så lange som brede, og vingerne når ikke så langt ud.

Toplettet Torngræshoppe ligner meget, da den også er meget kraftigt bygget. Her er pronotums forkant dog tydeligt tilspidset, og antenneleddene er kun ca. 3 gange så lange som brede. Også her når bagvingerne ikke så langt ud.

Udbredelse

: Der findes kun et verificeret fund af arten i Danmark. I 2018 blev der fundet en hun i en have nær Årslev Engsø ved Århus. I 2000 blev den meldt fra Enø, men dette fund er ikke verificeret.

Ligesom det er tilfældet med Toplettet Torngræshoppe, kunne Langhornet Torngræshoppe være overset i landet. Man bør derfor være opmærksom på den på egnede biotoper. Arten kan ikke flyve og har ringe spredningspotentiale, så der med al sandsynlighed ikke tale om en nyindvandret art, men snarere en overset art der har været i landet længe. Eftersom det eneste fund er fra en have kan det dog ikke helt udelukkes, at individet er blevet indslæbt. Artens status i Danmark er derfor meget usikker.

I Schleswig-Holstein er arten sjælden og regnes som værende stærkt truet. De nordligste forekomster er nær Kiel. I det øvrige Norden findes den kun i Finland, hvor den er rødlistet moderat truet (EN).

Langhornet Torngræshoppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Da arten overvintrer, kan den ses fra det bliver varmt om foråret og koldt om efteråret. Kun i en periode midt på sommeren, efter æglægning, er den fraværende.

Tidsmæssig fordeling

af Langhornet Torngræshoppe baseret på Naturbasens observationer:
Langhornet Torngræshoppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Langhornet Torngræshoppe - månedlig fordeling

Biologi

: Langhornet Torngræshoppe lever som de andre Tetrix-arter af plantekost, blandt andet mosser. Den frembringer ingen sang. Æggene lægges i det sene forår og forsommer, hvorefter nymferne klækker efter et par uger. De overvintrer enten i et af de sidste stadier eller som voksne. Den er ikke i stand til at flyve.

Levested

: Da der kun findes et sikkert fund af arten, kendes dens foretrukne habitat i Danmark ikke. I Holland findes den hovedsageligt på kalkrigt græsland. Som sine slægtsfæller foretrækker den lav og sparsom vegetation med områder hvor jorden er blottet. I Tyskland findes den af og til sammen med Toplettet Torngræshoppe.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Kleukers, Bakker, Bouwman et al. "De Nederlandse sprinkhanen en krekels (Orthoptera)". Entomoligische tabellen, 2015.

Nielsen, O.F. (2000): De danske græshopper. Apollo Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: