Skærende Græshoppe

Se alle 

 ID-billeder

Kendetegn

: Hannen bliver 18-22 mm. Hunnen er større, og måler 23-29 mm. Farven er som regel brunlig, grøn eller rødgul. Vingerne er brune og meget mørke i spidsen. Hos hannen strækker de sig et stykke ud over bagkropspidsen, hos hunnen når de knap nok til bagkrosspidsen. Hannens medial- og costalfelt på vingerne er kraftigt udvidede med parallelle tværribber, hvilket gør vingerne meget brede. Pronotums sidekøle er lidt indadbøjede.

Variation

: Farven varierer

Forveksling

: Sumpgræshoppe: Grønne individer af Skærende Græshoppe ligner Sumpgræshoppe, men denne har ikke de kraftigt udvidede felter på vingen og har lige sidekøle på pronotum.

Udbredelse

: Skærende Græshoppe er kun set en gang i Danmark. Den 31-08-1974 blev en han fanget ved Skærsø ved Egtved. Fundet er sandsynligvis af et tilfældigt indslæbt individ.

Den nærmeste lokalitet for arten er Øland, Sverige, hvor den findes få steder nær øens nordspids. Ellers forekommer arten pletvis i Tyskland, Polen og Frankrig. Almindelig i Alperne.

Skærende Græshoppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Nymferne klækker sent på foråret, og den voksne græshoppe er fremme fra juni/juli og frem til efteråret.

Tidsmæssig fordeling

af Skærende Græshoppe baseret på Naturbasens observationer:
Skærende Græshoppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skærende Græshoppe - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lægger æg i jord eller sand. Nymferne klækker foråret efter. Den lever af planter.

Levested

: Arten er meget varmekrævende og findes på tørre enge og hede. Lever især i bjergegne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Knud Th. Holst: Danmarks Fauna, Græshopper, Kakerlakker og Ørentviste

De senest indberettede arter i Naturbasen: