Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jacob Risgaard
    Foto: Jacob Risgaard
  • Fotograf: simon piil braun
    Foto: simon piil braun
  • Fotograf: Sebastian  Paulsen
    Foto: Sebastian Paulsen

Kendetegn

: 35-50 mm. Mangler læggebrod. Cerci lange. Kroppen er brunlig. Forvingerne når til midten af bagkroppen, bagvingerne et lille stykke ud over bagkropsspidsen. Forbenene er kraftige og muldvarpelignende. Modsat alle andre danske græshoppearter er bagbenene ikke springben. Nymfen ligner den voksne.
Jordkrebs
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Rune Larsen

Variation

: Den brune farve varierer en smule.

Forveksling

: Kan ikke forveksles med andre danske græshopper.

Dog kan artens sang let forveksles med flere forskellige fugles sang fx. Savisanger og Natravn.

Udbredelse

: Meget sjælden i Danmark og der er kun få fund efter 2000:

Jylland: I 2009 blev der fundet en hun ved Mønsted vest for Viborg. I 2012 blev et eksemplar fundet i udkanten af Viborg. I 2015 blev en nymfe fundet ved Kronenshede i Thy. Et individ blev i 2014 fundet i Jesperhus på Mors, og i 2019 blev Jordkrebs set flere gange i et drivhus i Sindal. Da de to sidstnævnte fund begge er gjort steder hvor tilfældig indslæbning er en mulighed, vides det ikke med sikkerhed om der er tale om naturlige forekomster.

Fyn: I 2019 blev et dødt individ fundet på Æbelø. Den er også angivet fra øen i 1900-tallet, og må have haft en bestand her længe.

Sjælland: Observeret flere gange nær Albertslund, samt ved Ballerup i 2007. I 2010 blev et enkelt dyr fundet i Holmegårds Mose. I de seneste år er en bestand opdaget i/ved et lille fredet område nær Hovmosen i den østlige del af Gadevang nord for Hillerød.

Bornholm: I 2013 blev et dødt eksemplar fundet i Snogebæk, Bro Odde på Bornholm.

Gennem 1900-tallet er arten fundet en del steder på Nordøstsjælland og er angivet fra Nekselø i 1970'erne. På Bornholm skulle den i 1950'erne have været talrig i halvfugtigt grønsand for foden af klinterne ved Bavnodde. Et enkelt dyr blev i 1996 fundet ved Arnager, så det er muligt den stadig kan findes i området. I 1987 blev den hørt nord for Pedersker. I 1800-tallet er den angivet fra Silkeborgegnen samt nord for Kalø Vig. I denne tids litteratur nævnes den som værende et skadedyr i haver og planteskoler, og den skulle være taget i stort tal i haver omkring Fåborg samt ved Brahetrolleborg. På Sydsjælland skulle den have forekommet i brinkerne på en lille bæk nær Vemmetofte. Den er også kendt fra Lolland-Falster-Møn (eks. Gedser, og haver på Møn og i Maribo)

Grundet artens skjulte levevis kan den være overset på både gammelkendte og nye lokaliteter, og en målrettet eftersøgen er meget tiltrængt. Længere syd- og østpå i Europa er Jordkrebs ret almindelig.

Jordkrebs - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den voksne fra maj til juli. Nymfen overvintrer to gange og kan i princippet træffes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Jordkrebs baseret på Naturbasens observationer:
Jordkrebs - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Jordkrebs - månedlig fordeling

Biologi

: Lever næsten kun af andre dyr, men kan æde plantekost. Synger især om aftenen, måske hovedsageligt fra hen ved 23-tiden (af og til også i dagtimerne på varme dage), og nok især indenfor perioden fra sidst i maj til midt i juni. Lever under jorden i selvgravede gangsystemer. Æggene lægges i en underjordisk hule, hvor de passes af hunnen. Nymferne er 2 år om deres udvikling. Arten er en god svømmer. Den kan også flyve, men synes kun sjældent at være iagttaget flyvende.

Levested

: Lever på fugtige og frodige lokaliteter, ofte tæt ved søer, åer og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ole Fogh Nielsen: De danske græshopper, Apollo Books

Danmarks Fauna: Græshopper, kakerlakkar, og ørentviste

De senest indberettede arter i Naturbasen: