Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Gamborg
    Foto: Niels Gamborg
  • Fotograf: Søren  Nygaard
    Foto: Søren Nygaard
  • Fotograf: Conny Bruun
    Foto: Conny Bruun

Kendetegn

: 10-22 mm. Hunnen en del større end hannen. Normalt grøn med grålig ryg, men farven varierer en del. Hannens vinger strækker sig næsten ud til bagkropsspidsen, hunnens vinger knap nok til midten af bagkroppen. Nymfen ligner den voksne. Pronotums sidekøle er næsten lige eller let indadbuede.

Artens hollandske navn, "Krasser", beskriver sangen godt.

Enggræshoppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bjørn Grøn

Variation

: Arten varierer en del i farven og kan være helt grøn uden grålig ryg, den kan være brun og endda lyserød og lilla. Den kan være langvinget lidt længere sydpå.

Forveksling

: Kan forveksles med Strandengsgræshoppe og Stor Enggræshoppe, der dog begge har længere vinger og helt lige sidekøle på pronotum. Nymfen kan i små stadier være umulig at skelne fra andre markgræshoppenymfer.

Pseudochorthippus montanus ligner Enggræshoppen meget. Kun hunnen er let at kende, idet læggerørets klapper er markant længere hos montanus. Arten er endnu ikke fundet i Danmark, men den findes flere steder i Skåne og Schleswig-Holstein, så det er en mulighed at den blot er overset her i landet.

Udbredelse

: Den er udbredt og meget almindelig i næsten hele Danmark, men mangler på nogle øer og nogle steder i Nordvestjylland.
Enggræshoppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Nymfer kan træffes fra maj og den voksne græshoppe fra juni til oktober

Tidsmæssig fordeling

af Enggræshoppe baseret på Naturbasens observationer:
Enggræshoppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Enggræshoppe - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af planteføde. Synger om dagen og nogle gange også om aftenen. Æggene lægges i jord eller sand. De klækkes året efter.

Levested

: Den forekommer især på fugtige lokaliteter f.eks. enge og moser, men kan også træffes på tørre lokaliteter, selv i klitter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ole Fogh Nielsen: De danske græshopper, Apollo Books

Danmarks Fauna: Kakerlakker, Græshopper og Ørentviste.

De senest indberettede arter i Naturbasen: