Sydlig Sivgræshoppe

Se alle 

 ID-billeder

Svær at bestemme!

Svær at kende fra Sivgræshoppe. Forekommer ligesom denne i både lang- og kortvingede former.

Kendetegn

: 14-18 mm. Læggebrodden er lige og bliver op til 14 mm. Ensfarvet grøn med en brun rygstribe. Øjnene er røde. Vingerne strækker sig normalt et stykke ud over bagkropsspidsen, men der forekommer varianter med endnu længere vinger.

Variation

: Rygstribens farve varierer en del.

Hos flere arter af løvgræshopper forekommer der langvingede individer, især hos de kortvingede arter. Conocephalus fuscus er langvinget i forvejen, men alligevel forekommer der varianter af arten der har endnu længere vinger.

Forveksling

: Kan især forveksles med sin nære slægtning Sivgræshoppe.

Sivgræshoppe har dog normalt ret korte vinger, der strækker sig til midten af bagkroppen. Der forekommer dog også langvingede varianter af Sivgræshoppe, og så er det svært at se forskel. Hunnerne kan dog skelnes ved hjælp af læggebroddens udseende. Hos Sivgræshoppe er læggebrodden opadbøjet, hos C. fuscus er den lige. Der er også lidt forskel på hannernes halevedhæng (cerci).

Udbredelse

: Den er ikke med sikkerhed fundet i Danmark. Der er et fund af en han på Falster fra 2011. Det er dog usikkert om det var en C. fuscus eller den langvingede variant af Sivgræshoppe. Arten lever i det nordligste Tyskland og vil sansynligvis indvandre til Danmark i løbet af de næste par år.

Hvornår ses den?

: Nymfer fra maj og voksne fra juli til oktober.

Biologi

: Lever af planteføde og andre insekter. Sangen er en svag summen, meget lig Sivgræshoppe. Æggene lægges i plantestængler og klækkes året efter.

Levested

: Den lever i sivbevoksning på især kystnære lokaliteter, altså på samme biotop som Sivgræshoppe. Den kan også træffes længere fra havet.

De senest indberettede arter i Naturbasen: