Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Kent Olsen
    Foto: Kent Olsen

Svær at bestemme!

Svær at kende fra Sivgræshoppe. Forekommer ligesom denne i både lang- og kortvingede former.

Kendetegn

: 14-18 mm. Læggebrodden er lige og bliver op til 14 mm. Ensfarvet grøn med en brun rygstribe. Øjnene er røde. Vingerne strækker sig normalt et stykke ud over bagkropsspidsen, men der forekommer varianter med endnu længere vinger.
Sydlig Sivgræshoppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jonas Hansen Tchikai

Variation

: Rygstribens farve kan variere.

Hos flere arter af kortvingede løvgræshopper forekommer der langvingede individer. Selvom Conocephalus fuscus er langvinget i forvejen, forekommer der individer med endnu længere vinger, der kan strække sig helt til læggebroddens spids.

Forveksling

: Kan især forveksles med sin nære slægtning Sivgræshoppe.

Normalt kan voksne dyr af de to arter let skelnes på vingernes længde. Sivgræshoppe har noget kortere vinger, der kun strækker sig til midten af bagkroppen. Sjældent forekommer der dog langvingede varianter af Sivgræshoppe, hvilket besværliggør bestemmelsen. Hunnerne kan dog let skelnes ved hjælp af læggebroddens udseende. Hos Sivgræshoppe er læggebrodden opadbøjet, hos C. fuscus er den meget lang og næsten lige. Hannernes halevedhæng (cerci) kan også bruges til bestemmelsen.

Udbredelse

: Artens kolonisering af Danmark har længe været forventet. Den blev for første gang truffet i Danmark i 2021 på Sorø Station. Før 2021 har der dog været fotograferet flere individer, hvis identitet ikke har kunnet fastslås ud fra billeder. Der er eksempelvis et muligt fund af en han på Falster fra 2011. I 2022 blev den truffet ved Lisbjerg Bygade.

Bestandene ved Sorø Station og Lisbjerg Bygade er de eneste kendte i Danmark. Arten er med al sandsynlighed tilfældigt indslæbt til lokaliteterne via jernbaneforbindelsen. Det må dog forventes, at flere bestande vil opstå i landet, både grundet naturlig kolonisering og yderligere indslæbning.

Sydlig Sivgræshoppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Nymfer fra maj og voksne fra juli til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Sydlig Sivgræshoppe baseret på Naturbasens observationer:
Sydlig Sivgræshoppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sydlig Sivgræshoppe - månedlig fordeling

Biologi

: Som de fleste andre løvgræshopper lever arten både af planteføde og andre insekter. Sangen er en svag summen, der i høj grad minder som sangen hos Sivgræshoppe. Den mangler dog den samme "todeling" af sangen, der er karakteriserer Sivgræshoppe. Æggene lægges i plantestængler, og klækkes det følgende forår.

Levested

: Den lever i bevoksninger af siv, høje urter eller høje græsser som tagrør, særligt nær kysten. Den træffes altså i samme habitat som Sivgræshoppe. Den kan også træffes længere fra havet. Bestandene ved Sorø og Lisbjerg findes i ruderatlignende vegetation med høje græsser og urter.

De senest indberettede arter i Naturbasen: