Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Victoria Ellasofie Jeberg
    Foto: Victoria Ellasofie Jeberg
  • Fotograf: Bent Christiansen
    Foto: Bent Christiansen
  • Fotograf: Bent Christiansen
    Foto: Bent Christiansen

Kendetegn

: 11-15 mm. Læggebrodden, der er opadbøjet, bliver op til 11 mm lang. Hannens cerci er krogformede. Græshoppen er lysegrøn med gule øjne og en gul eller brun rygstribe. Vingerne strækker sig lidt ud over bagkroppens spids.

Nymfen er lysegrøn med en lys rygstribe.

Egegræshoppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Victoria Ellasofie Jeberg

Variation

: Rygstribens farve varierer en del.

Forveksling

: I Danmark findes kun en anden art i slægten, Meconema meridionale. Denne art er nyindvandret og stadig sjælden, men vil sandsynligvis sprede sig de kommende år. Den kendes let fra Egegræshoppen på de meget korte vinger.

Krumknivgræshoppe og Sivgræshoppe er begge små, grønne løvgræshopper, og forveksles af og til med Egegræshoppe. Ligheden er dog kun overfladisk.

Udbredelse

: Egegræshoppe er meget almindelig på øerne, og i Midt-, Øst- og Sydjylland. Den mangler eller er sjælden i Nord- og Vestjylland.
Egegræshoppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Egegræshoppe er sent fremme, og nymfen ses fra sidst i maj, mens den voksne findes fra august til begyndelsen af november.

Tidsmæssig fordeling

af Egegræshoppe baseret på Naturbasens observationer:
Egegræshoppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Egegræshoppe - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever mest af smådyr som eksempelvis bladlus, men den spiser også plantekost. Æggene lægges i barkrevner og klækkes normalt året efter. Den flyver godt og tiltrækkes af lys, hvorfor den ofte kommer til lyslokning og forvilder sig indendøre. Artens sangmetode er unik blandt danske græshopper. I stedet for at stridulere trommer den med bagbenene mod underlaget, som regel et blad eller en gren. Sangen høres kun om natten og er meget lydsvag. Det eneste andet danske medlem af slægten, Meconema meridionale, synger på samme måde. Begge Meconema-arter kommer gerne til rødvinssnore.

Levested

: Egegræshoppe lever især i skove, krat, haver og parker og opholder sig især på egetræer, men også på andre løv- og nåletræer. Den kommer sjældent ned til jorden.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ole Fogh Nielsen: De danske græshopper, Apollo Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: