Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hjalte Kjærby
    Foto: Hjalte Kjærby
  • Fotograf: Hjalte Kjærby
    Foto: Hjalte Kjærby
  • Fotograf: Hjalte Kjærby
    Foto: Hjalte Kjærby

Kendetegn

: 8-12 mm. Toplettet Torngræshoppe er en lille, men meget kraftigt bygget græshoppe. Farven varierer meget kraftigt, og kan være mange kombinationer af brun, grå, sort og hvid. Dog findes næsten altid to markante mørke pletter på pronotum, der er fremadtrukne mod midterkølen. Pronotum strækker sig ud til bagkropsspidsen, og set fra oven er forkanten tydeligt tilspidset. Pronotum er kraftigt opadkrummet og midterkølen tydelig. Bagvingerne er korte, og når ikke nær pronotums spids. Baglårene er tykke, kortere end 3 gange så lange som brede. Antenneleddene er korte, højest 3 gange så lange som brede.
Toplettet Torngræshoppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hjalte Kjærby

Forveksling

: Forveksles let med de andre arter i slægten.

Sump-Torngræshoppe har kun en svagt udviklet midterkøl og pronotums overside er lige og ikke opadkrummet.

Almindelig Torngræshoppe er meget svær at adskille fra Toplettet torngræshoppe, men den er ikke nær så kraftigt bygget. Oversiden af pronotums forkant er hos Almindelig torngræshoppe mere afrundet. Hos Toplettet torngræshoppe er oversiden af pronotums forkant mere tilspidset. Derudover har Almindelig Torngræshoppe baglår, der er 3 gange så lange som brede.

Langhornet Torngræshoppe er også meget kraftigt bygget, men her er oversiden af pronotums forkant næsten lige. Derudover når bagvingerne næsten pronotums spids, og antenneleddene er 4-5 gange så lange som brede.

Udbredelse

: Arten er kun truffet få gange i Danmark. En hun blev fundet ved Hjartbro nær Vojens i Sønderjylland i 1934, meget langt fra andre kendte bestande. I Almindingen på Bornholm blev den fundet omkring 1940, og der er et lidt nyere fund nær Struer.

I lang tid kendtes ingen bestande i Danmark, på trods af artens vide udbredelse i Sverige. I 2022 blev Toplettet Torngræshoppe endelig genfundet i Danmark i Almindingen på Bornholm, i form af et enkeltindivid lige vest for Bastemose. I 2023 blev der fundet bestande af arten adskillige steder i Almindingen. Det må antages at arten er relativt udbredt i bornholmske skovområder, mens dens fortsatte eksistens i Jylland er tvivlsom, men ikke umulig. Den er forgæves eftersøgt på samtlige gamle lokaliteter i Jylland.

Toplettet Torngræshoppe er den mest udbredte torngræshoppe i det øvrige Norden, og særligt mod nord er den mere hyppig end Almindelig Torngræshoppe. Den er til gengæld sjælden i de tilgrænsende egne af Tyskland, og er helt fraværende i Schleswig-Holstein. I Holland findes den kun i et enkelt skovområde. Mangler på de britiske øer. Udbredt i alperne.

Toplettet Torngræshoppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den voksne fra maj til juli. Nymfen fra juni til maj (Overvintrer fra oktober til april).

Tidsmæssig fordeling

af Toplettet Torngræshoppe baseret på Naturbasens observationer:
Toplettet Torngræshoppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Toplettet Torngræshoppe - månedlig fordeling

Biologi

: Toplettet Torngræshoppe lever som de andre Tetrix-arter af plantekost, blandt andet mosser. Den frembringer ingen sang. Æggene lægges i det sene forår og forsommer, hvorefter nymferne klækker efter et par uger. De overvintrer enten i et af de sidste stadier eller som voksne. Den er ikke i stand til at flyve.

Levested

: Træffes på tørre, lysåbne lokaliteter med lav og spredt vegetation, gerne i tilknytning til skov. I de andre nordiske lande ofte på lokaliteter med blottede klippeflader.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ole Fogh Nielsen: De danske græshopper, Apollo Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: