Toplettet Torngræshoppe

Se alle 

 ID-billeder

Kendetegn

: 8-12 mm. Toplettet Torngræshoppe er en lille, men meget kraftigt bygget græshoppe. Farven varierer meget kraftigt, og kan være mange kombinationer af brun, grå, sort og hvid. Dog findes næsten altid to markante, sorte pletter på siden af pronotum, omtrent midtpå. Pronotum strækker sig ud til bagkropsspidsen, og set fra oven er forkanten tydeligt tilspidset. Pronotum er kraftigt opadkrummet og midterkølen tydelig. Bagvingerne er korte, og når ikke nær pronotums spids. Baglårene er tykke, kortere end 3 gange så lange som brede. Antenneleddene er korte, højest 3 gange så lange som brede.

Forveksling

: Forveksles let med de andre arter i slægten.

Sump-Torngræshoppe har kun en svagt udviklet midterkøl og pronotums overside er lige og ikke opadkrummet.

Almindelig Torngræshoppe er meget svær at adskille fra Toplettet torngræshoppe, men den er ikke nær så kraftigt bygget. Oversiden af pronotums forkant er hos Almindelig torngræshoppe mere afrundet. Hos Toplettet torngræshoppe er oversiden af pronotums forkant mere tilspidset. Derudover har Almindelig Torngræshoppe baglår, der er 3 gange så lange som brede.

Langhornet Torngræshoppe er også meget kraftigt bygget, men her er oversiden af pronotums forkant næsten lige. Derudover når bagvingerne næsten pronotums spids, og antenneleddene er 4-5 gange så lange som brede.

Udbredelse

: Arten er kun truffet få gange i Danmark. En hun blev fundet ved Hjartbro nær Vojens i Sønderjylland i 1934, meget langt fra andre kendte bestande. I Almindingen på Bornholm blev den fundet omkring 1940, og der er et lidt nyere fund nær Struer.

Der kendes på nuværende tidspunkt ingen bestande i Danmark. På trods af at arten ikke er registreret i meget lang tid, burde den stadig kunne findes her. Den er ret udbredt i Sverige, og det er forventeligt at den stadig findes på Bornholm. Det er heller ikke usandsynligt, at der findes flere bestande i Nordjylland.

Toplettet Torngræshoppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den voksne fra maj til juli. Nymfen fra juni til maj (Overvintrer fra oktober til april).

Tidsmæssig fordeling

af Toplettet Torngræshoppe baseret på Naturbasens observationer:
Toplettet Torngræshoppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Toplettet Torngræshoppe - månedlig fordeling

Biologi

: Toplettet Torngræshoppe lever som de andre Tetrix-arter af plantekost, blandt andet mosser. Den frembringer ingen sang. Æggene lægges i det sene forår og forsommer, hvorefter nymferne klækker efter et par uger. De overvintrer enten i et af de sidste stadier eller som voksne. Den er ikke i stand til at flyve.

Levested

: Træffes på tørre lokaliteter med lav og spredt vegetation. I de andre nordiske lande ofte på lokaliteter med blottede klippeflader.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ole Fogh Nielsen: De danske græshopper, Apollo Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: