Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Uffe Nygaard
    Foto: Uffe Nygaard
  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Svær at bestemme!

Den såkaldte "biguttulus-gruppe" består af Almindelig, Syngende, Jysk og Sydlig Markgræshoppe. Hunnerne er så godt som umulige at bestemme med 100 % sikkerhed, mens hannernes vingeribber godt kan bruges til en sikker bestemmelse. Dog anbefales det, at man bruger de meget forskellige sange til bestemmelse af arterne

Kendetegn

: 13-23 mm. Farven varierer kraftigt, men er oftest brunlig. Vingerne strækker sig lidt ud over bagkropsspidsen. Vingernes costalfelt (feltet mellem de to ribber der er nederst når vingerne er slået sammen) er meget kraftigt udvidet hos hannen. Bagkropsspidsen er rød. Ligner de andre græshopper fra "Biguttulus-gruppen" meget. Øregangen er smal. Den sidder på bagkropssidens forreste del.

Artens kaldesang kan høres her: www.youtube.com/watch...

Syngende Markgræshoppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Ligesom hos Almindelig markgræshoppe varierer farven rigtig meget. De almindeligste farvevarianter er brun, grå eller olivengrøn, men den kan også være lysebrun, orange, græsgrøn, mørkebrun og næsten lyserød.

Forveksling

: Almindelig-, Sydlig og Jysk markgræshoppe er sammen med Syngende markgræshoppe kendt som "Biguttulus-gruppen". De 4 arters hanner kendes på de forskellige kaldesange, mens hunnerne er nærmest umulige at adskille. Dog kan hannen Syngende Markgræshoppe adskilles fra Almindelig og Sydlig Markgræshoppe på vingernes udseende. Hos Syngende markgræshoppe er costalfeltet meget kraftigt udvidet, hos de 2 andre er det smallere. Jysk Markgræshoppe har dog også et kraftit udvidet costalfelt.

Steppegræshoppen kendes på kaldesangen og den brede øregang.

Udbredelse

: Syngende Markgræshoppe er ret almindelig og findes spredt i det meste af Danmark, dog langt fra så udbredt som Almindelig Markgræshoppe. I nogle egne er arten uhyre almindelig (eksempelvis Syddjurs og Århusegnen), mens den andre steder helt kan mangle (eksempelvis det meste af Vestjylland).
Syngende Markgræshoppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Nymfen ses fra maj, og den voksne fra juni til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Syngende Markgræshoppe baseret på Naturbasens observationer:
Syngende Markgræshoppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Syngende Markgræshoppe - månedlig fordeling

Biologi

: Biologi som Almindelig markgræshoppe. Lever af planteføde. Æg lægges i jord eller sand og overvintrer én gang. Synger på solrige dage.

Levested

: Lever på varme, tørre og solrige lokaliteter som f.eks. klitter, heder, overdrev, gamle grusgrave mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ole Fogh Nielsen: De danske græshopper, Apollo Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: