Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm
  • Fotograf: Hjalte Kjærby
    Foto: Hjalte Kjærby
  • Fotograf: Hjalte Kjærby
    Foto: Hjalte Kjærby

Svær at bestemme!

Den såkaldte "biguttulus-gruppe" består af Almindelig, Syngende, Jysk og Sydlig Markgræshoppe. Hunnerne er så godt som umulige at bestemme med 100 % sikkerhed, mens hannernes vingeribber godt kan bruges til en sikker bestemmelse. Dog anbefales det, at man bruger de meget forskellige sange til bestemmelse af arterne

Kendetegn

: 13-24 mm. Hunnen størst. Er som regel brunlig, men farven varierer kraftigt. Vingerne strækker sig ud over bagkropsspidsen. Costalfeltet på vingerne er bredt. Bagkropsspidsen rød. Ligner de andre medlemmer af "Biguttulus-gruppen" rigtig meget.
Jysk Markgræshoppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Maltha Rasmussen

Variation

: Ligsom Syngende Markgræshoppe varierer Jysk markgræshoppe meget i farven.

Forveksling

: Forveksles meget let med Almindelig, Syngende og Sydlig markgræshoppe der sammen med Jysk markgræshoppe kaldes "Biguttulus-gruppen". De 4 arters hanner kendes bedst på de forskellige kaldesange, mens hunnerne nærmest er umulige at adskille. Hannerne af Almindelig og Sydlig har dog et smallere costalfelt end Syngende og Jysk.

Udbredelse

: Jysk Markgræshoppe blev første gang beskrevet i 2003. Den er kun fundet i klitterræner på en strækning ved den jyske vestkyst fra Blåvandshuk til Hvide Sande. Arten er endemisk for dette begrænsede område og kendes ikke fra andre steder.
Jysk Markgræshoppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Nymfen kan træffes fra maj. Den voksne fra juni til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Jysk Markgræshoppe baseret på Naturbasens observationer:
Jysk Markgræshoppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Jysk Markgræshoppe - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af planteføde. I fangenskab er den set spise flere forskellige arter græs, bla. ganske almindeligt plænegræs. Arten er udskilt som en ny fra Syngende Markgræshoppe. Dens levevis afviger formentlig ikke væsentligt fra Syngende Markgræshoppes. Sangen minder om Syngende Markgræshoppe, men Jysk markgræshoppes sang er kortere. Rivalsangen minder om kaldesangen, men er kortere og hurtigere.

Levested

: Er fundet i varme og tørre klitter, men da arten først er beskrevet i 2003 er den ikke fuldt ud undersøgt og kan måske findes på andre slags lokaliteter.

De senest indberettede arter i Naturbasen: