Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jan Pedersen
    Foto: Jan Pedersen
  • Fotograf: Gunnar Knudsen
    Foto: Gunnar Knudsen
  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh

Kendetegn

: 8-13 mm. En lille, men relativt kraftigt bygget græshoppe. Farven varierer meget kraftigt, og kan være mange kombinationer af brun, grå, sort og hvid. Pronotum strækker sig ud til bagkropsspidsen, er opadkrummet, og midterkølen er tydeligt udviklet. Pronotums forrand er set fra oven svagt tilspidset. Bagvingerne er korte, og når ikke nær pronotums spids. Baglåret er 3 gange så langt som bredt. Antenneleddene er højest mellem 3 og 4 gange så lange som brede.

En meget sjælden langvinget variant har et pronotum og vinger, der strækker sig langt ud over bagkropsspidsen.

Almindelig Torngræshoppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jan Lyngby

Forveksling

: Forveksles let med de andre arter i slægten.

Sump-Torngræshoppen har en mere svagt udviklet midterkøl, og pronotums overside er lige og ikke opadkrummet (ses lettest fra siden). Desuden har den som regel pronotum og vinger, der strækker sig langt ud over bagkropsspidsen.

Toplettet Torngræshoppe er meget svær at skelne fra Almindelig Torngræshoppe. Dog er oversiden af pronotums forkant mere tilspidset hos Toplettet Torngræshoppe. Toplettet Torngræshoppe har baglår, der er under 3 gange så lange som brede. Antenneleddene er højest 3 gange så lange som brede.

Langhornet Torngræshoppe ligner også meget, men denne har vinger der næsten når pronotums spids. Derudover har den ben, der er kortere end 3 gange så lange som brede, pronotums forkant er set fra oven næsten lige, og de længste antenneled er mellem 4 og 5 gange så lange som brede.

Udbredelse

: Almindelig Torngræshoppe er udbredt og meget almindelig i hele landet.
Almindelig Torngræshoppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Da arten overvintrer, kan den ses fra det bliver varmt om foråret og koldt om efteråret. Kun i en periode midt på sommeren, efter æglægning, er den fraværende.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Torngræshoppe baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Torngræshoppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Torngræshoppe - månedlig fordeling

Biologi

: Almindelig Torngræshoppe lever som de andre Tetrix-arter af plantekost, blandt andet mosser. Den frembringer ingen sang. Æggene lægges i det sene forår og forsommer, hvorefter nymferne klækker efter et par uger. De overvintrer enten i et af de sidste stadier eller som voksne. Den er ikke i stand til at flyve.

Levested

: Almindelig i mange biotoper, både våde og tørre. Den foretrækker dog relativt tørre lokaliteter, og vegetationen skal helst være lav og sparsom.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ole Fogh Nielsen: De danske græshopper, Apollo Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: