Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Torben Mørk
    Foto: Torben Mørk
  • Fotograf: Elmer Pedersen
    Foto: Elmer Pedersen
  • Fotograf: Gert S Laursen
    Foto: Gert S Laursen

Kendetegn

: 22-33 mm. Læggebrodden er lige og er 20-25 mm lang. Ensfarvet grøn med en brun rygstribe. Pronotum er glat. Vingerne strækker sig kun en anelse ud over bagkroppen. To lyse striber på undersiden. Nymfen ligner nymfen hos stor grøn løvgræshoppe meget.
Syngende Løvgræshoppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten DD Hansen

Variation

: Rygstribens brune farve varierer en del.

Forveksling

: Kan forveksles med stor grøn løvgræshoppe og vortebider.

Stor grøn løvgræshoppe har meget lange vinger, der strækker sig langt ud over bagkroppens spids. Hos syngende løvgræshoppe strækker vingerne sig kun en anelse ud over bagkroppens spids.

Nymferne af de to arter er svære at adskille. De store hunnymfer kan kendes på læggebrodens form: Hos stor grøn løvgræshoppe er læggebroden svagt nedadbøjet. Hos Syngende løvgræshoppe er læggebroden lige. Både store han-og hunnymfer kan kendes fra Stor grøn løvgræshoppe på de mere afrundede vinger. De små nymfer, der endu ikke har vinger og læggebrod kan ikke artsbestemmes med sikkerhed.

Vortebideren kendes på mørke pletter på vinger og bagkrop og på de mørke øjne.

Udbredelse

: Den er ret sjælden i Danmark og findes på Vestfyn, omkring Åbenrå og ved Brabrand Sø ved Århus. Den er også udbredt og talrig på nordsiden af Vejle Fjord, mere fåtallig på sydsiden. For nylig er den også blevet fundet nord for Horsens.

Der er gamle fund fra Knudmose syd for Herning og fra Knebel på Mols.

Udbredt i Midt- og Østeuropa og videre østpå i Rusland.

Syngende Løvgræshoppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Nymferne træffes fra maj og den voksne kan ses og høres fra juli til september-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Syngende Løvgræshoppe baseret på Naturbasens observationer:
Syngende Løvgræshoppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Syngende Løvgræshoppe - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever både af planter og dyr, og tager lige som de andre store løvgræshopper en del markgræshopper. Den synger fra eftermiddagen til langt ud på natten. Sangen er en kraftig svirren, som er meget karakteristisk. Sangen kan også høres i regnvejr.

Levested

: Den findes på mange forskellige lokaliteter, gerne fugtige, fx grøftekanter og enge, men også i haver og lignende. Den opholder sig i krat, på træer og høje urter. Findes som regel ikke sammen med Stor Grøn Løvgræshoppe
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ole Fogh Nielsen: De Danske Græshopper, Apollo Books.

De senest indberettede arter i Naturbasen: