Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hjalte Kjærby
    Foto: Hjalte Kjærby
  • Fotograf: Inge Nagstrup
    Foto: Inge Nagstrup
  • Fotograf: jan kunstmann
    Foto: jan kunstmann

Kendetegn

: En meget smuk løvgræshoppe. 13-20 mm. Læggebrod kort, kraftig og opadbøjet og måler op til 8 mm. Grå eller olivengrøn. Sort maske på siden af hovedet. Vingerne er korte og strækker sig til midten af bagkroppen. To gule pletter forest på bagkroppen. Underside gul.
Cikadegræshoppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Søren Peter Pinnerup

Variation

: Den kan variere en del og kan være grå, gråbrun, lysebrun, olivengrøn eller græsgrøn.

Den kan ligesom sin nære slægtning Hedegræshoppe i sjældne tilfælde være langvinget, så vingerne strækker sig et godt stykke ud over bagkropsspidsen.

Forveksling

: Kan overfladisk minde om Hedegræshoppe. De to arter kendes fra hindanden på, at Hedegræshoppen har en hvid rand på den bagerste del af pronotums side. Cikadegræshoppe har en gul eller gulhvid rand på både for- og bagsiden. Der er dog normalt stor forskel på de to arters farver.

Cikadegræshoppens grønne variant kan minde om Bicolorana bicolor, der endnu ikke er kendt fra Danmark. Denne art mangler dog helt Cikadegræshoppens gule tegninger på siden af pronotum. B. bicolor har en isoleret bestand ved Vomb i Skåne der er under kraftig ekspansion, og den findes også i de sydlige dele af Schleswig-Holstein. Lige som Cikadegræshoppe kan den producere langvingede individer, og må derfor regnes som potentiel for Danmark.

Udbredelse

: Ret sjælden i Danmark, men i fremgang. Den findes nu i et stort område omkring Ribe, den vestlige del af Limfjordsområdet og flere steder på Lolland-Falster. I 2014 blev den fundet på Sydlangeland, muligvis indvandret fra Tyskland eller Lolland. I 2015 blev en han fundet på Ærø. De sidste par år har bestanden i Sydslesvig krydset den dansk-tyske grænse i næsten hele sin længde. En sandsynligvis indslæbt bestand findes på Refshaleøen på Amager, og yderligere spredning herfra må forventes. Da den breder sig hurtigt og ikke stiller særlig store krav til levestedet, vil den sandsynligvis kolonisere store dele af det sydlige Danmark i de næste årtier, lige som Seglgræshoppen.

Der er gamle fund fra Knudmose syd for Herning.

Cikadegræshoppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Nymfer fra maj og voksne fra juni til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Cikadegræshoppe baseret på Naturbasens observationer:
Cikadegræshoppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Cikadegræshoppe - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever mest af plantekost men tager også smådyr f.eks. markgræshoppenymfer. Sangen, der høres varme dage og aftner, er en høj summen. Æggene lægges i plantestængler og klækkes normalt efter to år.

Levested

: Den forekommer på mange forskellige lysåbne biotoper, og er ikke kræsen. Den kan træffes i grøftekanter, enge, skovbryn, skovlysninger, heder, overdrev og lignende. Dog foretrækker den fugtige områder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ole Fogh Nielsen: De danske græshopper, Apollo Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: