Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Svend Carstensen
    Foto: Svend Carstensen
  • Fotograf: Thomas Grymer
    Foto: Thomas Grymer
  • Fotograf: Lis Frederiksen
    Foto: Lis Frederiksen

Kendetegn

: En af de største danske græshopper med en længde på 25-45 mm. Hunnen størst. Er spættet med sorte pletter på vinger og bagkrop. Grundfarven er grøn. Pronotum (rygpladen der sidder bag hovedet) er flad med et midterkøl i hele sin længde og med sidekøle. Vingerne strækker sig oftest længere bagud end bagkroppen. Øjnene er mørke. Hunnens læggebrod er ca. 20 mm og svagt opadbøjet. Sangen minder og en cykel i frihjul. Nymferne har samme farvemønstre.
Vortebider
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Krone

Variation

: Grundfarven er ud over grøn ofte i brunlig eller rødlig.

Forveksling

: Kan forvekslet med de to andre danske store løvgræshopper, Stor Grøn Løvgræshoppe og Syngende Løvgræshoppe, begge med en mere begrænset udbredelse end vortebider. Stor grøn løvgræshoppe er ensfarvet grøn og mangler det spættede udseende. Syngende løvgræshoppe er ligeledes grøn og uden pletter, men har korte afrundede vinger. Sidstnævnte lever kun på Vestfyn og få steder på den jyske side af Lillebælt. De to nævnte løvgræshopper har begge slanke lår på bagbenene, men vortebiders baglår er tydeligt fortykkede.

Udbredelse

: Vortebider har været i kraftig tilbagegang i Vesteuropa, og i både England og Holland anses den for at være en af de sjældneste græshoppearter. I Danmark er arten stadig temmelig almindelig i dele af Nord-, Midt- og Vestjylland samt Nordsjælland, mens den er lokal og sjælden på resten af Sjælland, Fyn og i Sønderjylland.
Vortebider - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Vortebider er kun aktiv i varmt og solrigt vejr. Nymfen kan ses fra maj til august. Adulte ses fra juni til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Vortebider baseret på Naturbasens observationer:
Vortebider - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vortebider - månedlig fordeling

Biologi

: Æggene placeres i jorden. Både nymfer og voksne lever af både insekter og planteføde. Den æder også markgræshopper og mindre løvgræshopper.

Levested

: Lever på jorden eller i lav vegetation på især varme lokaliteter på heder, overdrev og brakmarker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nielsen, O.F. (2000): De danske græshopper. Apollo Books

Chinery, M & Enghoff, H. (1998): Vesteuropas Insekter. Gads Forlag

De senest indberettede arter i Naturbasen: