Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Sune Riis Sørensen
    Foto: Sune Riis Sørensen
  • Fotograf: Lars Iversen
    Foto: Lars Iversen

Kendetegn

: 13-29 mm. Hunnen størst. Grå med to sorte eller mørkt grå bånd på forvingerne. Den har et spættet udseende. Den inderste halvdel af forvingerne er smukt lyseblå, med en sort kant. Vingerne strækker sig et godt stykke ud over bagkropsspidsen.
Blåvinget Ørkengræshoppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Grundtegningen varierer fra lysegrå til sort.

Forveksling

: Kan forveksles med Blåvinget Steppegræshoppe, der dog mangler både sort kant på bagvingerne og midterkøl på pronotum. Blåvinget Steppegræshoppe lever kun ved Rødbyhavn på Lolland, mens Blåvinget ørkengræshoppe kun findes på det sydlige Bornholm.

Udbredelse

: Blåvinget ørkengræshoppe er kun fundet på en enkelt lokalitet på Sydbornholm, nemlig ved Raghammer Odde. Arealet er et militært skydeterræn og har derfor bevaret et vist ørkenpræg pga. øvelsesaktiviteterne. Græshoppen findes i dag kun i et mindre hjørne af arealet. Sidst i 1800 tallet blev arten fundet i 3 eksemplarer ved Sønderborg. Det kan selvfølgelig ikke helt udelukkes, at arten stadig har en lille, skjult bestand i området, men det er meget usandsynligt.

Arten er rødlistet som kritisk truet (CR) i Danmark

Blåvinget Ørkengræshoppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Nymfen kan træffes fra maj, mens den voksne ses fra juli til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Blåvinget Ørkengræshoppe baseret på Naturbasens observationer:
Blåvinget Ørkengræshoppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blåvinget Ørkengræshoppe - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af planteføde. Arten frembringer ingen kaldesang. Æggene lægges i sand og klækkes efter et års overvintring. Arten er en god flyver.

Levested

: Arten er knyttet til meget varme og tørre lokaliteter som klitter, heder og sandede overdrev. Der skal være åbne sandflader og lav vegetation.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ole Fogh Nielsen: De danske græshopper, Apollo Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: